Να είσαι τροφή και ποτό της ψυχής μου.

Να είσαι πηγή για τη διψώσα ψυχή μου.

Να είσαι το φως για τη σκοτισμένη ψυχή μου.

Να είσαι παρηγοριά μέσα στις θλίψεις μου.

Να είσαι αγαλλίαση στη λύπη μου.

Να είσαι λύτρωση στην αιχμαλωσία μου.

Να είσαι ειρήνη και ησυχία έναντι της κακής συνειδήσεώς μου.

Να είσαι σοφία έναντι της αφροσύνης μου.

Να είσαι προστάτης έναντι των συκοφαντών μου.

Να είσαι δικαιοσύνη έναντι των αμαρτιών μου.

Να είσαι αγιασμός έναντι της ακαθαρσίας μου.

Να είσαι νίκη έναντι των εχθρών μου.

Να είσαι ασπίδα έναντι των διωκόντων με.

Να είσαι ειρηνοποιός έναντι του θυμού του Θεού.

Να είσαι θυσία για τις αμαρτίες μου.

Να είσαι ισχύς μου στην αδυναμία μου.

Να είσαι ζωή έναντι του θανάτου μου.

Να είσαι συμβουλή έναντι της αγνοίας μου.

Να είσαι δύναμη έναντι της εξαντλήσεώς μου.

Να είσαι αιώνιος Πατήρ για μένα τον ορφανό.

Να είσαι Δικαστής έναντι των αδικούντων με.

Να είσαι Βασιλιάς έναντι της διαβολικής βασιλείας.

Να είσαι οδηγός στις οδούς μου.

Να είσαι υπερασπιστής μου την ώρα του θανάτου μου.

Να είσαι προστάτης μου μετά τον θάνατό μου.

Να είσαι η αιώνιά μου ζωή μετά την ανάστασή μου.

Ιησού Υιέ Θεού, ελέησόν με.

«Δος δόξαν τω ονόματί σου», και εμοί την αιώνιαν σωτηρίαν.

«Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν αλλ’ η τω ονόματί σου δος δόξαν».

Αμήν.

 

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ