Επιστολή Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου για τη Μεγάλη Σύνοδο

Ἀρ. Πρωτ ρ. Πρωτ.: 70

Ναύπακτος, 5 Μαρτίου 2016

Πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰωάν. Γενναδίου 14 115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε Πρόεδρε ,

Ἔχοντας ὑπ’ ὄψη τό ὑπ’ ἀριθµ. Πρωτ. 755/351/16-02-2016 Συνοδικό ἔγγραφο, µέ τό ὁποῖο καλούµαστε νά καταθέσουµε τίς ἀπόψεις µας γιά τά κείµενα πού πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἔχω νά καταθέσω τά ἀκόλουθα.

Επιστολή Μητροπολίτη Ναυπάκτου για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.pdf by aktines