Ετικέτες ‘όσιος Δαυίδ’

1 Item

Βίος και πολιτεία του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία ασκησάντος

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ευλόγησον πάτερ  Άξιον είναι τω όντι και χρεωστούμενον, αγαπητοί μου αδελφοί Χριστιανοί, να αναγινώσκουμε μετ’ ευλάβειας και πόθου πνευματικού τους βίους των αγίων, διηγούμενοι τας αρετάς και τα κατορθώματα αυτών, όχι μόνον δια να μη αμνημονήσωμεν τα λαμπρά έργα αυτών και τας θαυματουργίας, αλλά και να μιμηθούμε την ζωήν και πολιτείαν των, εξ ων υπάρχει […]

Scroll Up