Ετικέτες ‘Χριστός Ανέστη’

3 Items

Το Άγιον Πάσχα. Ο θάνατος καταργείται.

by

“Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωή χαρισάμενος”. Xριστός Ανέστη! Η μία μοναδική και αναριθμήτως επαναλαμβανόμενη αυτή ευχή ως ιαχή νίκης εναντίον του θανάτου και προσφορά της αιώνιας ζωής, αντηχεί στα πέρατα του κόσμου και εκπέμπει τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα. Να σημειώσουμε ότι η χαρά της Αναστάσεως που εκφράζεται […]

Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός!

by

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Εάν υπάρχει μια αλήθεια στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι ευαγγελικές αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η ανάσταση του Χριστού. Και ακόμη, εάν υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι καινοδιαθηκικές πραγματικότητες, η πραγματικότητα αυτή θα ήταν η ανάσταση του Χριστού. Μόνο στην ανάσταση του […]

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωροπουλος καταρρίπτει τα επιχειρήματα των εχθρών της Ανάστασης

by

Ενα πρωινό συζητά ο γέροντας με δυο-τρεις επισκέπτες στο σπίτι του.Ο ένας ειναι ιδεολογος κομμουνιστής…………. Όλο το οικοδόμημα του Χριστιανισμού στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ό Απόστολος Παύλος: «Ει Χριστός ουκ έγήγερται, ματαία ή πίστις ημών» (Α’ Κορ. ιε’ 17). “Αν ό Χριστός δεν ανέστη, τότε όλα καταρρέουν. […]

Scroll Up