Ετικέτες ‘σεβασμός’

1 Item

Η οικογένεια εις καιρούς αποστασίας

by

Αρχιμ. Αθανάσιου, Καθηγούμ. Ι. Μ. Σταυροβουνίου Η σημερινή μεγιστοποιημένη Αποστασία μας από τον Θεόν επηρεάζει επικινδύνως και την ευλογημένην πραγμάτωσιν και σωτήριον βίωσιν του «Μυστηρίου του Γάμου». Αυτή η γενικωτέρα Κατάστασις Αποστασίας από τον Δημιουργόν μας και Θεόν μας δεν άφησε ασφαλώς απείρακτον ούτε και την εν Θεώ πραγμάτωσιν και σωτήριον βίωσιν του μεγάλου Μυστηρίου […]