Ετικέτες ‘οικογένεια’

3 Items

Μία είναι η αξία της ζωής… η οικογένεια!

by

«Μία είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος. Δείχνε αγάπη καί πέρα από την οικογένεια σου. Αν είσαι συνταξιούχος, αφιέρωνε λίγο χρόνο καί λίγο χρήμα, για να βοηθήσεις τα απροστάτευτα παιδιά μιας διαλυμένης οικογένειας. Όταν χαλάσει η οικογένεια, θα χαλάσει και ο κλήρος και ο μοναχισμός και […]

Γονείς, στρώστε συχνά το οικογενειακό τραπέζι!

by

Περνάμε, αναμφίβολα, δύσκολες οικονομικά εποχές με τριάντα σχεδόν τοις εκατό ανέργους άνδρες και γυναίκες και διπλάσιο ποσοστό νεολαίας… Περνάμε, αυτό μετράει διαχρονικά ακόμη περισσότερο κατά την ταπεινή μου γνώμη, δύσκολες ψυχολογικά εποχές που θα στιγματίσουν βαθειά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Κατέθεσα τις προάλλες εδώ μερικές σκέψεις μου με το τίτλο «εμείς TV […]

Η οικογένεια εις καιρούς αποστασίας

by

Αρχιμ. Αθανάσιου, Καθηγούμ. Ι. Μ. Σταυροβουνίου Η σημερινή μεγιστοποιημένη Αποστασία μας από τον Θεόν επηρεάζει επικινδύνως και την ευλογημένην πραγμάτωσιν και σωτήριον βίωσιν του «Μυστηρίου του Γάμου». Αυτή η γενικωτέρα Κατάστασις Αποστασίας από τον Δημιουργόν μας και Θεόν μας δεν άφησε ασφαλώς απείρακτον ούτε και την εν Θεώ πραγμάτωσιν και σωτήριον βίωσιν του μεγάλου Μυστηρίου […]