Ετικέτες ‘μυστήριον’

1 Item

Ο γάμος ως μυστήριον

by

Αρχ. Γεωργίου, Προηγουμένου Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Είναι κοινή διαπίστωσις ότι σήμερον ο γάμος περνά κρίσιν. Αυτό μαρτυρεί το πλήθος των διαζυγίων. Αυτό μαρτυρούν τα τόσα ζεύγη που χωρίς να φθάσουν εις το διαζύγιον ζούν κατά συνθήκην και κατ᾿ ανοχήν συζυγικήν ζωήν και δεν ευρίσκουν καμμίαν ευτυχίαν και καμμίαν χαράν εις τον δεσμόν των. […]