Ετικέτες ‘μαθητές’

1 Item

Ένας νερόμυλος με πρόβλημα

by

Για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού Ο νερόμυλος λειτουργεί με τη βοήθεια του νερού που κυλάει. Το νερό όμως πρέπει να είναι σε μεγάλη ποσότητα. Ο καταρράκτης τροφοδοτεί τις δεξαμενές Α και Β με 1000 κυβικά νερό κάθε ώρα, καθώς εισέρχεται από την κορυφή του συστήματος των σωλήνων. Σε κάθε διασταύρωση το νερό που ρέει […]