Ετικέτες ‘γέροντας’

2 Items

Οι δύο υποτακτικοί και η αγάπη

by

Ήταν ένας ασκητής κι είχε δυο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε, όμως, την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για την βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι για αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν […]

Γέροντος Ανθίμου του Αγιαννανίτη

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

«Όποιος αγαπά τον Θεό δεν μπορεί παρά να τηρεί τις εντολές Του και γι’ αυτό θα τον αγαπήσει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Η Χάρη Του θα κατοικήσει στην καρδιά του, για να τον μεταβάλει σε έμψυχο ζωντανό ναό, σύμφωνα με τα γραφόμενα του ευαγγελιστή  Ιωάννη (Ιωαν. ιδ’, 23). Τήρηση, λοιπόν, των εντολών του Θεού για […]