Ετικέτες ‘Ανάσταση Κυρίου’

1 Item

Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός!

by

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς Εάν υπάρχει μια αλήθεια στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι ευαγγελικές αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η ανάσταση του Χριστού. Και ακόμη, εάν υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι καινοδιαθηκικές πραγματικότητες, η πραγματικότητα αυτή θα ήταν η ανάσταση του Χριστού. Μόνο στην ανάσταση του […]

Scroll Up