Ετικέτες ‘Αββάς Ισαάκ’

1 Item

Ο συκοφάντης

by

Ο συκοφάντης είναι χειρότερος του κλέπτου και του δολοφόνου, διότι ο κλέπτης κλέπτει υλικά πράγματα, ο δολοφόνος σκοτώνει μόνον το σώμα, αλλά ο συκοφάντης σκοτώνει και την τιμή και την υπόληψι, τα οποία είναι πιο ανώτερα από κάθε υλικό αγαθό. Η συκοφαντία είναι η δύναμι των δειλών και η εκδίκησις των ανάνδρων. Η συκοφαντία πολεμείται […]

Scroll Up