Ετικέτες ‘Άνθιμος ο Αγιαννίτης’

1 Item

Γέροντος Ανθίμου του Αγιαννανίτη

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

«Όποιος αγαπά τον Θεό δεν μπορεί παρά να τηρεί τις εντολές Του και γι’ αυτό θα τον αγαπήσει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Η Χάρη Του θα κατοικήσει στην καρδιά του, για να τον μεταβάλει σε έμψυχο ζωντανό ναό, σύμφωνα με τα γραφόμενα του ευαγγελιστή  Ιωάννη (Ιωαν. ιδ’, 23). Τήρηση, λοιπόν, των εντολών του Θεού για […]