Ετικέτες ‘άγιος Δημήτριος του Ροστώφ’

1 Item

Πόλεμος λογισμών

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

του Αγίου Δημητρίου, του Ροστώφ Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, τρεις είναι οι πιο σκληροί: της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας. Για να κοπάση αυτός ο πόλεμος, πρέπει πρώτα να γνωρίζης πότε αμαρτάνεις και πότε όχι: Δεν αμαρτάνεις όταν ο νους, η βούλησις, δεν συγκατατίθεται στους λογισμούς, πολύ περισσότερο όταν τους […]

Scroll Up