Ψυχωφελή Αναγνώσματα

712 of 11678 items

Ὁ σταυρός μας καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov, Ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης Θάλασσας. Ὁ Κύριος εἶπε στοὺς μαθητές Του: «Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, ἂς σηκώσει τὸν σταυρό του κι ἂς μὲ ἀκολουθεῖ» (1). Γιατί εἶπε, «τὸν σταυρό του»; Ἐπειδὴ εἶναι σταυρὸς προσωπικός. Κάθε ἄνθρωπος, δηλαδή, ἔχει νὰ σηκώσει τὸν δικό του σταυρό, ὁ ὁποῖος, […]

Πως δημιουργείται μια αρμονική οικογένεια;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Άγιος Παΐσιος. Οἱ μικροδιαφορὲς τῶν χαρακτήρων τῶν συζύγων βοηθοῦν νὰ δημιουργηθῆ μιὰ ἁρμονικὴ οἰκογένεια, γιατὶ ὁ ἕνας συμπληρώνει τὸν ἄλλον. Στὸ αὐτοκίνητο εἶναι ἀπαραίτητο καὶ τὸ γκάζι, γιὰ νὰ προχωρήση, ἀλλὰ καὶ τὸ φρένο, γιὰ νὰ σταματήση. Ἂν τὸ αὐτοκίνητο εἶχε μόνο φρένο, δὲν θὰ κουνιόταν, καὶ ἂν εἶχε μόνον ταχύτητες, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ […]

Η αμαρτία…

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Ἡ ἁμαρτία δημιουργεῖ μέσα μας δικό της κόσμο, δημιουργεῖ μέσα μας δική της φιλοσοφία, δική της ἀντίληψι γιά τόν κόσμο. Ἡ ἁμαρτία ἐπιδιώκει νά καταλάβῃ τήν θέσι τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή σου, τήν θέσι τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό θέλει νά κάνῃ ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία στήν πραγματικότητα θέλει νά στερήσῃ τόν […]

Ἅγιέ μου Νεκτάριε, θεράπευσε καὶ ἐμὲ τὸν φίλον σου!

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Καββαδίας Δημήτριος, Ἱερομόναχος. Μὲ τὴν ταπείνωσή του ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρής κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἔκτοτε τὸν ἐπισκεπτόταν συχνά. Ὅταν ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος ἔγινε Διάκος, συλλειτούργησαν πολλὲς φορές. Οἱ ψυχὲς τους ἐνώθηκαν ἀκόμη περισσότερο, κατὰ τὴν τελευταία λειτουργία ποὺ ἔκαναν, ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἡ πνευματικὴ ἔνωσή τους […]

Νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχὴ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ὅσιος Ἄνθιμος τῆς Χίου. Λέει τὸ ρητό: «νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχὴ οὐράνια χαρίσματα λαβών». Τί ὡραία, τί παρηγορητικὰ λόγια ποὺ εἶπαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, γιὰ νὰ μᾶς ἱκανοποιήσουν! Ἔφεραν πρῶτα πρῶτα τὴ νηστεία, τὴ μητέρα τῶν ἀρετῶν, γιὰ νὰ μᾶς προθυμοποιήσουν· κατόπιν τὴν ἀγρυπνία καὶ ἔπειτα τὴν προσευχή. Νηστεία θὰ πιάσουμε καὶ ἐμεῖς, ἀδελφές· νὰ παύσουν […]

Τι σε εμποδίζει να εκκλησιαστείς;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ἀλλά, θὰ μοῦ πεῖς, σ᾿ ἐμποδίζουν νὰ ἐκκλησιαστεῖς ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνάγκη νὰ ἐργαστεῖς. Ὅμως δὲν εἶναι εὔλογη καὶ τούτη ἡ πρόφαση. Ἑφτὰ μέρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα. Αὐτὲς τὶς ἑφτὰ μέρες τὶς μοιράστηκε ὁ Θεὸς μαζί μας. Καὶ σ᾿ ἐμᾶς ἔδωσε ἕξι, ἐνῷ γιὰ τὸν ἑαυτό Του ἄφησε μία. Αὐτὴ […]