Κηρύγματα

712 of 1278 items

Περὶ Θείας Κοινωνίας καὶ ζωῆς.

by web_admin _inaa.gr

  Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ὑιοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάθε ἑβδομάδα ἀκοῦμε τὸν Κύριο νὰ λέει: «Ποιεῖτε τοῦτο εἰς τὴν Ἐμὴν ἀνάμνησιν», καὶ πάντα χρησιμοποιοῦμε αὐτὰ τὰ λόγια, στὴν τελετὴ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, στὴν κλάση τοῦ ἄρτου, στὴν κοινωνία τοῦ κοινοῦ ποτήριου, στὸ ἅγιο […]

Ἡ Μεταμόρφωση.

by web_admin _inaa.gr

Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ὑπάρχουν στὴ ζωὴ μας εὐλογημένες ἢ τραγικὲς στιγμές, ὅπου μποροῦμε νὰ δοῦμε ἕνα πρόσωπο νὰ μᾶς ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπὸ ἕνα φῶς ποὺ τὸ χαρακτηρίζει ἕνα βάθος, μία ὑπέροχη ὑπερκόσμια ὀμορφιὰ ποὺ δὲν εἴχαμε πρὶν ὑποψιαστεῖ. Τοῦτο συμβαίνει […]

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου( ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Ματθ. θ΄ 27-35 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: ζ΄ ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 1-7)-Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Ὁ Ἰησοῦς θεραπεύει (Ματθ. 9,27—34) Γιαννακόπουλος Ἰωήλ (Ἀρχιμανδρίτης) Ὁ Ἰησοῦς θεραπεύει δύο τυφλοὺς καὶ ἕνα κωφὸν δαιμονιζόμενον. (Ματθ. 9,27—34) Ὁ Κύριος μετὰ τὴν ἀνάστασιν τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ Ἰαείρου, ἵνα μεταβῇ εἰς ἄλλην οἰκίαν. «Παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἐκεῖθεν» ἐνῷ ὁ Κύριος ἐπροχώρει ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ Ἀρχισυναγώγου, ὡς ἦτο […]

Δημοσιότητα καὶ πνευματική ζωή.(Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου)

by web_admin _inaa.gr

Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερωνύμου. Εἶναι ἰσχυρή διεκδίκηση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου τό νά προσπαθεῖ νά καταστεῖ διάσημος. Ὅλοι θέλουν νά ἔχουν εὐρύ κύκλο γνωριμιῶν, ἀναγνωρισιμότητα καί δημοφιλία. Καί γιά νά τό κατορθώσουν αὐτό, μετέρχονται κάθε μέσο, ἐνεργοῦν ὅ,τι νομίζουν πρόσφορο, παραδίδονται σ’ αὐτό πού πιστεύουν ὅτι θά τούς ἀναδείξει. Ἀλλά καί ἡ κοινωνία μας τό […]

«Τη τιμή αλλήλοις προηγούμενοι».

by web_admin _inaa.gr

  Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας. Ανάμεσα στις άλλες πνευματικές προτροπές και πατρικές υποθήκες που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους της εποχής του, και διαχρονικά στους χριστιανούς όλων των εποχών αφού ο λόγος του είναι λόγος Αγίου Πνεύματος και άρα επίκαιρος για τον κάθε άνθρωπο, τους υπενθυμίζει το […]

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου( ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Ματθ. θ΄ 1-8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Στ΄ ἐπιστολῶν, Ρωμ. ιβ΄ 6-14)-Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ Μὲ πίστη καὶ μετάνοια Τὴν Κυριακὴ αὐτὴ ἀναγινώσκεται στοὺς Ναούς μας ἡ περικοπὴ τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναοὺμ ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο. Σ᾿ αὐτὴν ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς μᾶς περιγράφει τὸν παράδοξο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐκεῖνοι ποὺ μετέφεραν τὸν ἄρρωστο, ἐπειδὴ τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου τοὺς […]

Scroll Up