Κηρύγματα

16 of 1090 items

Κυριακή Α΄ Λουκά (Λουκ 5, 1-11)-Κηρύγματα.

1. Κλῆσις τεσσάρων μαθητῶν Γιαννακόπουλος Ἰωήλ (Ἀρχιμανδρίτης) Λουκ. 5,1-11. Ματθ. 4,18-22. Μάρκ. 1,16-20 Οἱ 5 ἢ 6 μαθηταὶ τοῦ Κυρίου, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 3—4 ἠκολούθησαν Αὐτὸν κατὰ σύστασιν τοῦ Προδρόμου, ὡς εἴδομεν, ἔμειναν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐφ’ ὅσον ὁ Κύριος ἦτο εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ Σαμάρειαν. Ἀναχωροῦν δὲ οὗτοι ἐκ τοῦ Κυρίου διὰ τὸ […]

Καταφατική και Αποφατική Θεολογία (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ καί σᾶς εἶπα ὅτι δέν μποροῦμε ἐμεῖς οἱ πεπερασμένοι ἄνθρωποι νά γνωρίσουμε τόν Θεό. Ὅμως, σᾶς εἶπα, δέν ἔχουμε καί πλήρη ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ Θεός μᾶς ἀπεκάλυψε τόν Ἑαυτό Του […]

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ(Μάρκ. 8, 34-9, 1).Κηρύγματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))   Στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Τὴν ἡμέρα ποὺ θυμόμαστε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, πρέπει νὰ δίνουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ σ’ ὅ,τι εἶναι ἡ Θεϊκὴ ἀγάπη. Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο ποὺ θυσίασε τὸν Μονογενῆ του Υἱό, ὥστε κανεὶς ἄνθρωπος […]

Η γνώση του Θεού (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Μιλώντας γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, πρέπει νά ποῦμε πρῶτα τόν ὡραῖο λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὅτι τόν Θεό δέν μποροῦμε νά Τόν γνωρίσουμε, οὔτε καί νά Τόν καταλάβουμε. Μελετώντας τόν Θεό, αὐτό μόνο καταλαβαίνουμε: Ὅτι δέν μποροῦμε νά Τόν […]

 Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου-κηρύγματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Μελέτιος Καλαμαρᾶς (Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης)   Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας εἶναι γιὰ μᾶς κάτι τὸ τόσο συνηθισμένο. Ὅλο αὐτὸν βλέπομε μπροστά μας. Ὅλο γι’ αὐτὸν μιλᾶμε. Ὅλο τὸν κάνομε. Ὅμως. Τί εἶναι ὁ Σταυρός; Ποιὰ ἡ σημασία Του γιά μᾶς; Ποιὰ ἡ σημασία Του γιὰ τὸν ἴδιον τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ τὸν […]

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Γαλ. ϛ΄ 11-18 κ΄ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰω. γ΄ 13-17)-Κηρύγματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἰοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στή σημερινή περικοπή τοῦ Ευαγγελίου, λέμε ὅτι ο Θεός δὲν ἔστειλε τὸν μονογενῆ Του Υἱὸ στὸν κόσμο γιὰ νὰ κρίνει τὸν κόσμο, ἀλλά γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσμο. Ὁ Ζωντανὸς Θεός γίνεται ἡ ἀλήθεια τοῦ […]

Scroll Up