Κηρύγματα

16 of 1191 items

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά – Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Ο Διάβολος. (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)   Γνωστό εἶναι τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί χριστιανοί, γιατί τό ἀκοῦμε καί ἄλλη φορά τό χρόνο, τήν περίοδο τοῦ Ματθαίου. Καί ἄλλη φορά σᾶς μίλησα πάνω στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή καί δέν θέλω νά σᾶς λέγω τά ἴδια, ἄν καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι τό νά […]

Γιὰ τὴν προσευχὴ πρὶν τὴν Θεία Κοινωνία.

by web_admin _inaa.gr

  Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάθε φορὰ ποὺ ἐρχόμαστε γιὰ νὰ μεταλάβουμε, λέμε στὸν Κύριο ὅτι ἐρχόμαστε σ’ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὁ Λυτρωτὴς τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλὰ δηλώνουμε ἐπίσης ὅτι θεωροῦμε τοὺς ἑαυτοὺς μας σὰν τὸν πιὸ μεγάλο ἀπὸ ὅλους αύτοὺς […]

Κυριακή Δ΄Λουκά( τοῦ σπορέως ) – Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Ο λόγος του Θεού και η καρποφορία του σε μας.(Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)   Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μᾶς μιλάει γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τόν παρομοιάζει μέ «σπόρο». «Ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ», μᾶς εἶπε ὁ Κύριος (στίχ. 11). Μικρός εἶναι ὁ σπόρος. Ἀλλά γίνεται ἀπ᾽ αὐτόν […]

Κυριακή Γ΄Λουκά(ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λκ. ζ΄ 11-16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: ΙΘ΄ ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ια΄ 31 – ιβ΄ 9) – Κηρύγματα

by web_admin _inaa.gr

1. Μια νεκρανάσταση. (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς εἶπε γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι ἡ Ζωή, ὅτι συναντήθηκε μέ τόν θάνατο! Καί βέβαια δέν νίκησε ὁ θάνατος τήν ζωή, ἀλλά ἡ ζωή, ὁ Χριστός, νίκησε τόν θάνατο! Ἡ σημερινή περικοπή μᾶς εἶπε ὅτι ὁ Χριστός, μέ ἀρκετούς […]

Κυριακή Β΄Λουκά ( ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λουκ. ς΄ 31-36 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Β΄ Κορ. δ΄ 6-15) – Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Η αγάπη όπως την θέλει ο Χριστός (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)     Σύντομη, πολύ σύντομη, ἦταν ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀλλά μᾶς ἔδωσε ἕνα δυνατό μήνυμα καί μάθημα. Μᾶς εἶπε νά μήν παραποιοῦμε τίς ἀρετές. Οἱ ἀρετές ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ αὐτές σωζόμαστε. Ἀλλά θά πρέπει νά […]

Η αρετή της ταπεινώσεως-άγιος Νεόφυτος ο έγκλειστος.

by web_admin _inaa.gr

Του Σεβ. Μητροπ. Κορωνείας κ.Παντελεήμονος. Πολύ συχνά ακούμε να γίνεται λόγος στην Αγ. Γραφή για την αρετή της ταπεινώσεως. » Επί τίνα επιβλέψω, αλλ’ ή επί τον ταπεινόν; » Ρωτά ο Θεός. Και αλλού αναφέρει η Γραφή ότι ο Θεός » ταπεινοίς δίδοσι χάριν «.   «Αυτήν την αρετή της ταπεινώσεως την είχε «εις το […]

Scroll Up