Κηρύγματα

16 of 1201 items

Κυριακή Ι’ Λουκά(Λουκ.13,10 —17)-Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Ἡ θεραπεία τῆς συγκυπτούσης. Γιαννακόπουλος Ἰωήλ (Ἀρχιμανδρίτης) Ἡ θεραπεία αὕτη ἐγένετο ὡς ἑξῆς: Ὀλίγον χρόνον μετὰ τὰ ἀνωτέρω, ὁ Κύριος «ἦν διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς Σάββασι». Κάποιο Σάββατον ὁ Κύριος ἐδίδασκεν εἰς κάποιαν Συναγωγὴν «Ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ». Αἰφνιδίως ἐμφανίζεται μία γυναῖκα ἀσθενὴς ἐπὶ 18 […]

Πῶς νὰ ἀντιμετωπίσω τὴν ἁμαρτωλότητά μου;

by web_admin _inaa.gr

Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολύ συχνά, θέτουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ μεταξύ μας ἕνα πολὺ βασανιστικὸ ἐρώτημα. Πῶς μπορῶ νὰ ἀντιμετωπίσω τὴν ἁμαρτωλὴ μου κατάσταση; Τὶ μπορῶ νὰ κάνω; Δὲν μπορῶ νὰ ἀποφύγω τὴν διάπραξη ἁμαρτημάτων, μόνο ὁ Χριστὸς ἄλλωστε ἦταν […]

Στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

by web_admin _inaa.gr

  Διονύσιος Ψαριανός (Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης (+)) «Διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῆ πτωχείᾳ τὰ πλούσια».   Ἡ πρώτη ἀρετὴ τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Τὴν ἀρετὴν τῆς ταπεινοφροσύνης προέταξεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὴν περιλάλητον καὶ θεοδίδακτον ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίαν «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι…» (1). Εἶναι δὲ […]

Κυριακή ΙΔ’ Λουκά( ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ :  κζ΄ ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. ς΄ 10-17) και ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ : Λουκ. ιη΄ 35-43)-Κηρύγματα.

by web_admin _inaa.gr

1. Σταθεροὶ στὴν ὁμολογία μας «Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με» (Λουκ. 18,38) (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)   Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, βαδίζει πρὸς τὴν Ἰεριχώ. Ὅταν πλησίασε στὴν πόλι, ἐκεῖ ἕνας τυφλὸς ζητιάνος, μόλις πληροφορήθηκε ἀπὸ τὸ πλῆθος ὅτι ἐκεῖ μπροστά του περνάει ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ἄρχισε νὰ φωνάζῃ· […]

Κυριακή ΙΓ΄Λουκά- [ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ : Λουκ. ιη΄ 18-27 και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ :  τῆς Ἁγίας (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5)]

by web_admin _inaa.gr

1. Στό δρόμο γιά τήν τελειότητα «Ἔτι ἕν σοι λείπει» Δὲν εἶχε εὐτυχὴ κατάληξη ἡ συνάντηση τοῦ πλούσιου ἐκείνου νεανίσκου μὲ τὸν Κύριο, τὴν ὁποία μᾶς περιγράφει τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Ἔφυγε λυπημένος ὁ νέος ὅταν ὁ Κύριος τοῦ ζήτησε νὰ ἀποχωριστεῖ αὐτὸ τὸ ἕνα ποὺ κρατοῦσε αἰχμάλωτη τὴν ψυχή του: τὸ χρῆμα.   Γιατί […]

Κυριακή Θ΄Λουκά (Λουκ. ιβ΄16-21)-Κηρύγματα

by web_admin _inaa.gr

1. Ο άφρων πλούσιος (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)     Σᾶς εἶπα καί ἄλλοτε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας σάν φιλεύσπλαγχνος μητέρα πού εἶναι, αὐτήν τήν χειμερινή περίοδο, πού ἀπό παλαιά οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἦταν δύσκολες, βάζει ὡς κυριακάτικα εὐαγγελικά ἀναγνώσματα περικοπές πού κεντρίζουν τό ἐνδιαφέρον γιά τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας. […]

Scroll Up