Κηρύγματα

16 of 1163 items

Το Γενέθλιο του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)

  ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ἡ περίοδος αὐτή, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐκκλησιαστικά λέγεται περίοδος τοῦ Ματθαίου, γιατί εἴπαμε ὅτι τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα εἶναι ἀπό τό κατά Ματθαῖον ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἀλλά σήμερα ἀκούσαμε εὐαγγελική περικοπή ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. Γιατί ἄλλαξε ἡ σειρά; Γιατί σήμερα, χριστιανοί μου, ἔχουμε ἑορτή, […]

Κυριακή Γ’ Ματθαίου(ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ρωμ. ε΄ 1-10 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ματθ. ς΄ 22-33)-κηρύγματα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

1. Τζεβελέκας Δωρόθεος (Ἀρχιμανδρίτης)   «ἐάν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ, ὅλον τό σῶμα σου φωτεινόν ἔσται» Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρεπτός. Μπορεῖ νά ἀνέλθει μέχρι τήν ἕνωσή του μέ τόν Θεό («ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ παρ΄ἀγγέλοις»), μπορεῖ, ὅμως, νά κατέλθει μέχρι τήν πλήρη ἐξαχρείωση, νά ὁμοιωθεῖ μέ τούς δαίμονες καί νά γίνει χειρότερος τῶν ζώων. […]

Δευτέρα Αγίου Πνεύματος-κηρύγματα.

1. Τὸ Πανάγιον Πνεῦμα Ἰωὴλ Φραγκᾶκος (Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας) «Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ Πνεύματος» Ὁ Χριστὸς τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Σκηνοπηγίας ἔκανε τὴν ἀποκάλυψη πὼς ὁ ἴδιος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς.Ἐπειδὴ θὰ ἔφευγαν οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὸν τόπο τους, τὰ λόγια του Χριστοῦ ἦταν γι’ αὐτοὺς ἐφόδια σωτηρίας. Ὁ […]

Η παγγνωσία του Θεού (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία).

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Δογματικά Κηρύγματα Η ΠΑΓΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Μιλώντας γιά τά ἰδιώματα τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω σήμερα γιά τήν παγγνωσία τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς γιά νά μιλᾶμε γιά τίς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ; Τόν Θεό τόν γνωρίζουμε ἀνάλογα μέ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς μας. Ὅσο πιό πολύ […]

Η Πεντηκοστή-Κηρύγματα.

1. τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀρσενίου Κατερέλου Ὁ ἔσχατος σκοπός τῆς Ἐνανθρωπήσεως, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, δέν ἦτο ἄλλος παρά ἡ ἐκ νέου ἀποστολή τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν κόσμον, ἡ ὁποία ἐνέργειά Του, ὡς γνωστόν, εἶχε ἀρθῆ μετά τό προπατορικό ἁμάρτημα τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Διότι ὁ Παράδεισος εἰς τόν ὁποῖον […]

Κυριακή της Πεντηκοστής – (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία).

  IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει αὐτό τό ἰδιαίτερο ὄνομα. Καλεῖται «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς». Ὁ Θεός ὅταν ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπο, τόν δημιούργησε γιά νά μετέχει στήν δόξα Του, γι᾽ αὐτό καί τόν ἐδημιούργησε δίδοντάς του τήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ. Γεν. 2,7), κάνοντάς τον ἀπό […]

Scroll Up