Σύγχρονοι Προβληματισμοί

16 of 6331 items

Πως ζουν οι Άγιοι.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Εάν ο νους δεν ησχολείτο με τα ορατά, αλλά γρηγορούσε συνεχώς και σκεπτότνα τον Θεόν, τότε δεν θα είχε νοήματα «εν χρήσει», δεν εθα είχε πληρότητα νοημάτων, θα ήταν κενός, εκζητών μόνον Κύριον τον Θεόν. Τότε ο Θεός θα μπορούσε να γίνη ορατός δια της αισθήσεως της πνευματικής νοήσεως. Άρα δεν υπάρχει […]

Μάρθα καὶ Μαρία. (Λουκ. 10,38—42)

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γιαννακόπουλος Ἰωήλ (Ἀρχιμανδρίτης) Ἀνωτέρω εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ἐτονίσθη τὸ «ἀγαπήσῃς τὸν πλησίον σου». Ἐδῶ εἰς τὴν Μάρθαν καὶ Μαρίαν τονίζεται τὸ «ἀγαπήσῃς τὸν Θεόν σου» ὡς ἑξῆς: Ὁ Κύριος συνεχίζει τὸ ταξίδιόν Του πρὸς Ἱερουσαλήμ. «Ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ Αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά». Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἱερουσαλήμ—Ἱεριχοῦς ὁ Κύριος […]

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Σήμερα γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Στεκόμαστε ὅλοι τώρα μπροστὰ στὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ θυσιαστήριο ὅπου εἶναι ἐνθρονισμένος ὁ Θεός μας. Ὅπως τὸ λένε ὅμως οἱ Γραφὲς ὁ Θεὸς ἀναπαύεται καὶ στοὺς ἅγιους Του, ὄχι μόνο σὲ ἅγιες περιοχὲς ἀλλὰ καὶ στὶς καρδιὲς καὶ τὸ μυαλὸ ὅλων τῶν ἁγίων […]

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γεώργιος Καψάνης (Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους) Οἱ ἑορτές τῆς Παναγίας μας, οἱ Θεομητορικές Ἑορτές καί μέσα σ’ αὐτές ἡ μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἕνα Πάσχα μικρό, ἕνα Πάσχα μές τό καλοκαίρι, μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσωμε τήν βαθειά μας εὐγνωμοσύνη πρός τήν Μητέρα τοῦ Λυτρωτοῦ μας καί […]

Ἄξιον Ἐστί.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Βασίλειος Γοντικάκης (Ἀρχιμανδρίτης) «Παρθενική πανήγυρις σήμερον ἀδελφοί, …συνεκάλεσε γάρ ἡμᾶς ἡ ἁγία Θεοτόκος,…τό ἐργαστήριον τῶν δύο φύσεων, …ἡ παστάς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τήν σάρκα…». Ὅλος αὐτός ὁ Παράδεισος τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ ναοῦ τούτου, ὅλη ἡ καινή κτίσις ὀφείλεται στήν Κυρία Θεοτόκο. Καί ὅποιος δέν ὁμολογεῖ τήν Παναγία, Παρθένο Θεότοκο, «χωρίς ἐστι […]

Ἡ Παναγία καὶ ὁ κόσμος.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μελέτιος Καλαμαρᾶς (Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης) Ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ὅλοι θά φύγουμε. Τό βλέπουμε. Τό καταλαβαίνουμε. Δέν τό ἀμφισβητεῖ κανείς! Τό ζήτημα εἶναι, ὄχι ὅτι φεύγουμε. Ἀλλά γιά ποῦ; γιά ποῦ; Ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας, πρίν φύγει ἀπό τόν κόσμο ἔλεγε. Ἐγώ φεύγω! Πάω, νά σᾶς ἑτοιμάσω τόπο. Τόπο γιά ἀνάπαυση. Τόπο χαρᾶς […]