Σύγχρονοι Προβληματισμοί

16 of 5977 items

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό.

Aρχιμ. Aιμιλιανού Kαθηγουμένου I. M. Σίμωνος Πέτρας. Tην προσευχήν του Aγίου Όρους ποιός δεν την γνωρίζει; Aποτελείται από μίαν φράσιν μικράν, από μετρημένας τας λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Mε την βοεράν κραυγήν «Kύριε», δοξολογούμεν τον Θεόν, την ένδοξον μεγαλειότητά Tου, τον βασιλέα του Iσραήλ, τον δημιουργόν της ορατής και αοράτου κτίσεως, […]

Ἔχουμε ἐξασφαλίσει θέση μονιμότητας;

Γέρων Εὐσέβιος Γιαννακάκης. Ἡ μεγαλύτερη δύναμις στὴν ὑδρόγειο σφαίρα εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Νὰ εἴμαστε ἀχόρταγοι γιὰ τὴ θεία Χάρη. Νὰ μὴ χορταίνουμε. Ὅταν ἔρχεται ἡ θεία Χάρη, θὰ στεκόμαστε μὲ αὐτοσυγκέντρωση, αὐτοέλεγχο, προσευχή.  Μὲ τὴ συνεχῆ προσπάθεια ἡ κάθε ψυχή, μὲ θέληση ἀγαθὴ καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, προάγεται καὶ προκόπτει στὴν […]

Ὁμιλία γιὰ τὸν Σταυρό.

Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003)) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Γιορτάζουμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὴν Γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑπάρχει μία παράγραφος στὸ Εὐαγγέλιο ὅπου ὁ Κύριος μᾶς λέει, «Κανένας ἄνθρωπος δὲν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ δίνει τὴ ζωή του γιὰ τὸν […]

Γιατί πιστεύω;

Schmemann Alexander (Protopresbyter (1921-1983)) Γιατί πιστεύω ; Κοιτάζω μέσα μου , μέσα στὶς ἐμπειρίες καὶ στὰ αἰσθήματά μου καὶ μολοταῦτα δὲν βρίσκω καμμία ἀπάντηση. Τί σημαίνει ὁ Θεὸς γιὰ μένα ; Ἕνας τρόπος νὰ ἑρμηνεύσω τὸν κόσμο καὶ τὴ ζωή; ΟΧΙ! Πρῶτον μοῦ εἶναι ξεκάθαρο πὼς αὐτὴ ἡ ἐξήγηση δὲν εἶναι ἡ πηγὴ τῆς πίστεώς […]

Καρποί τῆς Νέας Ἐποχῆς.

  Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος. «Αἰδοῦ σαὐτόν, καὶ ἄλλον οὐκ αἰ­σχυν­θή­σῃ», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Σεβάσου τόν ἑαυτό σου καί κανέναν δέν θά ντραπεῖς. Πόσο δίκαιο εἶχαν! Στίς πρόσφα­τες, ὅμως, λεγόμενες παρελάσεις περη­φά­νιας πα­ρα­τηρήθηκαν εἰκόνες πού ἀποδει­κνύουν ὅτι ὁ αὐτοσεβασμός γιά κάποιους εἶναι χα­μέ­νη ὑπόθεση.   Ὅλα ὅσα συνέβησαν στήν Ἀθήνα παρα­πέμπουν ὄχι […]

Ομιλία για την «Ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος»

Από την Κων/να Χατζημίχου-Καλούση, Υπευθ. Σχολ. Δραστ. Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας Τα έθνη και οι λαοί που δεν γνωρίζουν και δεν μαθαίνουν από την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να ξαναζήσουν τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορικής τους πορείας. Γιατί άλλο είναι η πολιτική αμνησικακία κι άλλο η ιστορική αμνησία… Η καταξίωση της ιστορικής μνήμης και η […]

Scroll Up