Προσευχές

712 of 98 items

Προσευχή των γονέων για τα παιδιά.

by web_admin _inaa.gr

«Κύριε, κάνε μας καλύτερους γονείς.   Δίδαξε μας να καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας..   Να ακούμε υπομονετικά ότι έχουν να μας πουν και να απαντάμε ευγενικά, όταν μας ρωτούν..   Προφύλαξέ μας από τον κίνδυνο να φερόμαστε απότομα.   Βοήθησέ μας, να μην πληγώνουμε τα αισθήματά τους..   Βοήθησέ μας, να μην τραυματίζουμε τη φιλοτιμία […]

Κύριε, γνώρισέ μου αυτόν τον άγνωστο εαυτό μου!

by web_admin _inaa.gr

  Μοναχός Ιωσήφ Γρηγοριάτης: Ξέρω το όνομά μου, την ηλικία μου, το βάρος μου, το χρώμα των μαλλιών μου, όμως τον εαυτό μου δεν τον γνωρίζω. Αυτός σε μένα τον ίδιο, παραμένει κρυμμένος και άγνωστος. Εσύ όμως Χριστέ μου, που «εξετάζεις νεφρούς και καρδιές» τον γνωρίζεις. Εσύ γνωρίζεις κάθε άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο, «εκ […]

Μάθε με Κύριε να Προσεύχομαι.

by web_admin _inaa.gr

  Κύριε, δεν ξέρω τι να ζητιανέψω από Εσένα.   Μόνον Εσύ γνωρίζεις τι μου χρειάζεται.   Συ με αγαπάς περισσότερο από όσο εγώ ξέρω να αγαπώ τον εαυτό μου.   Κύριέ μου, δώσε στο δούλο Σου εκείνο που ούτε να ζητήσω δεν μπορώ. Δεν τολμώ να σού ζητιανέψω ούτε απαλλαγή από πάθη, ούτε αρετές, […]

Το τροπάριο της Κασσιανής.

by web_admin _inaa.gr

Σε λογοτεχνική μετάφραση από τον θεολόγο ΛΑΜΠΡΟ ΣΚΟΝΤΖΟ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σήν αισθομένη Θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει. Οίμοι! λέγουσα, οτι νύξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε και ασέληνος ερως της αμαρτίας. Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων, ο νεφέλαις διεξάγων της […]

Ἀραβική Προσευχή.

by web_admin _inaa.gr

  Ἄγνωστος συγγραφέας. Θεέ μου, μήν μ΄ἀφήσεις νά γίνω ὁ δήμιος πού σφάζει τά πρόβατα οὔτε πρόβατο στά χέρια τῶν ἐκτελεστῶν. Βοήθησε μέ τό νά λέω πάντα ἀλήθεια ἐνώπιον τῶν δυνατῶν καί νά μήν λέω ποτέ ψέματα γιά νά κερδίσω τήν ἐπιδοκιμασία τῶν ἀδυνάτων. Θεέ μου, ἐάν μοῦ δώσεις περιουσία, μήν μοῦ ἀφαιρέσεις τήν εὐτυχία. […]

Μικρές Προσευχές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

by web_admin _inaa.gr

  22 Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών και από παντός μη προσήκοντος πράγματος Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών. Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων. Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι. Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας. Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως. Κύριε, […]