Πατερικά Κείμενα

16 of 1023 items

«Ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα».

Θεολογικός σχολιασμός στο Εφεσ. 5, 3, Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως,  Αθήνα 1902 Περί του τις η αληθής ερμηνεία Αφού ο Απόστολος Παύλος εγνώρισε τοις Εφεσίοις τον μυστικόν χαρακτήρα του γάμου και εδίδαξεν αυτούς ότι ο Γάμος είνε μέγα μυστήριον και έδειξε την αναλογίαν του δεσμού του γάμου προς την ένωσιν του Χριστού μετά της Εκκλησίας, […]

 Ἡ σωστή ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἅγιος Ἀμβρόσιος (Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων), Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος   * Ὅπως πλησιάζουν τά βλέφαρα τό ἕνα τό ἄλλο, ἔτσι καί οἱ πειρασμοί εἶναι κοντά στούς ἀνθρώπους. Καί αὐτό τό οἰκονόμησε ὁ Θεός νά εἶναι ἔτσι, μέ σοφία, γιά νά ἔχουμε ὠφέλεια· γιά νά κρούεις δηλ. ἐπίμονα, ἐξαιτίας τῶν θλίψεων, τή θύρα τοῦ ἐλέους τοῦ […]

Γιὰ τὴν προσευχή.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος   Ὁ Θεὸς δὲν νοιάζεται γιὰ τὸν τόπο. Ζητάει μόνο θερμότητα καρδιᾶς καὶ ἁγνότητα ψυχῆς Πολλοὶ μπαίνουν στὴν ἐκκλησία, λένε διάφορες προσευχὲς καὶ βγαίνουν. Βγαίνουν, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τί εἶπαν. Τὰ χείλη τους κινοῦνται, ἀλλὰ τ’ αὐτιά τους δὲν ἀκοῦνε. Ἐσὺ ὁ ἴδιος δὲν ἀκοῦς τὴν προσευχή σου, καὶ θέλεις νὰ […]

Ἐπιστολὲς τοῦ Ἁγίου Δωροθέου περὶ πειρασμῶν.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ Ἐπιστολή Η´ — Πρῶτα-πρῶτα, παιδί μου, δέν γνωρίζουμε τόν τρόπο πού οἰκονομεῖ ὁ Θεός τή ζωή μας καί ὀφείλουμε νά Τοῦ παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν κυβερνήσει —πράγμα πού ὀφείλουμε ἀκριβῶς νά κάνουμε καί σ᾽ αὐτήν τήν περίσταση. Γιατί θά δυσκολευτεῖς, ἄν θελήσεις νά κρίνεις μέ ἀνθρώπινα […]

 Γιὰ τὴν Μνησικακία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἅγιος Δωρόθεος Ἕνας ἀπό τούς Πατέρες, ὁ Εὐάγριος, εἶπε ὅτι οἱ μοναχοί δέν πρέπει νά ὀργίζονται ἤ νά στενοχωροῦν κανέναν. Καί πάλι εἶπε: Ἄν κάποιος χαλιναγωγήσει τό θυμό, χαλιναγωγεῖ τούς δαίμονες. Ἄν ὅμως ἔχει νικηθεῖ ἀπ’ αὐτό τό πάθος, εἶναι τελείως ξένος ἀπό τή μοναχική ζωή[1] καί ἄλλα σχετικά.Τί λοιπόν πρέπει νά ποῦμε ἐμεῖς […]

Περὶ καταθλίψεως καὶ λογισμῶν.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος     (Τελευταῖες ἀνησυχίες. Ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό. Προσευχὴ καὶ θάρρος.) Ἔχεις ἀκόμη ἀνησυχίες. Πές μου, ἀπὸ ποῦ θὰ μποροῦσαν νὰ προέρχονται; «Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ πᾶνε καλά» ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ τὰ ἔχεις ἐπανεξετάσει καὶ τακτοποιήσει- τὴν ἀπόφασή σου τὴν ἔχεις πάρει. Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, προέρχονται αὐτὲς οἱ ἀνησυχίες; Ὅλες […]

Scroll Up