Ακολουθίες Αγίων

16 of 19 items

Ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου Πλανά (προστάτου των εγγάμων): ποίημα του Αρχ. Νικόδημου Παυλόπουλου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου Πλανά διαβάζεται στους Ιερούς Ναούς την ημέρα εορτής του Αγίου Νικολάου του Πλανά (2 Μαρτίου) ή σε κάθε άλλη περίσταση. Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Ο Αναγνώστης: Αμήν. Ψαλμός ρμβ (142) Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου […]

Ο άγιος Σάββας και οι αγώνες του κατά της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ο άγιος Σάββας γεννήθηκε το 439 στη Μουταλάσκη της Καππαδοκίας. Ήταν σύγχρονος της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου (451 μ. Χ.) της συνελθούσης κατά του Μονοφυσιτισμού. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα το 456. Καθώς την εποχή εκείνη οι πολυάριθμοι μοναχοί της Παλαιστίνης ταράσσονταν από τις μηχανεύσεις των αιρετικών μονοφυσιτών, που αντιτίθεντο στην Σύνοδο της Χαλκηδόνος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σαλούστιος όρισε […]

Ακολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ.

by web_admin _inaa.gr

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   ΙΕΡΕΥΣ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.   Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.   Ψαλμὸς ργ´ (103). Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, […]

Πέτρου και Παύλου: Οι Χαιρετισμοί των Αγίων Αποστόλων.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ποίημα του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικόδημου του Αγιορείτου. Τους συν ανθρώποις πριν φανέντας αγγελόφρονας, και συν Αγγέλοις Θεούς ήδη χρηματίζοντας, Αγγελικοίς άσμασι και θεοπρεπέσιν, Αποστόλων τους εξάρχους ευφημήσωμεν, Ώς σωτήρας των ψυχών ημών υπάρχοντας, Χαίρε κράζοντες, Πέτρε, Παύλε Απόστολοι. Άναρχος ών τω χρόνω, αρχήν είληφε χρόνου, ο χρόνων Ποιητής Θεός Λόγος· και πεμφθείς ημίν […]

Ἀκολουθίες τῆς 22ας Ἰανουαρίου 2018.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Τῌ ΚΒ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.   ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν […]

Ἀκολουθία Ἁγίου Δημητρίου

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  Ἄγνωστος συγγραφεύς   Τῌ ΚϚ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ […]