Αναρτήσεις από 5 Ιουλίου, 2024

6 Items

Ἀπαντήσεις γιὰ τὴν ἐξέλιξη.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ἐρ.: Ὡς ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει στὸν Θεό, πῶς θὰ ἀκούγατε ὅτι κάποιος θέλει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ σύγχρονη ἔρευνα, μάλιστα αὐτὴν ποὺ τελικὰ ἀμφισβητεῖ τὸν Θεό, ὅπως ἡ γενετικὴ μηχανική, ἡ κοσμολογία, ἡ νευρολογία; Ἀπ.: Μιὰ ἔρευνα ποὺ γίνεται γιὰ νὰ ἀμφισβητήσει τὸν Θεό, ἔχει τὴν ἀρρώστια τῆς […]

Ἄγγελος Θεοῦ Παντοκράτορος εἶναι ὁ Ἱερεύς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ζερβᾶκος Φιλόθεος, Ἀρχιμανδρίτης (+) (Ἐπιστολὴ γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου, 5-2-1958) …Ἔχεις δίκαιον νὰ φοβῆσαι νὰ εἰσέλθῃς εἰς τὴν Ἱερωσύνην. Τὸν φόβον αὐτὸν τὸν εἶχον ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, δι᾿ αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἔφευγον τὴν ἱερωσύνην ταπεινούμενοι, στοχαζόμενοι ἀφ᾿ ἑνὸς τὸ ὕψος τῆς ἱερωσύνης, τὴν καθαρότητα καὶ τὴν ἁγιότητα τὴν ὁποίαν ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὁ ἱερεύς, ἀφ᾿ […]

Ἀναμνήσεις ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης. Θὰ πήγαινα στὸ ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ μισῆ ὥρα ἀπὸ τὸ μοναστήρι. Καὶ μοῦ‘ λεγε ὁ δαίμων: «Ποῦ θὰ μοῦ πᾶς, βρὲ Ἰάκωβε, στὸ ἀσκητήριο τοῦ Δαυΐδ; Θὰ σὲ θανατώσω, δὲν θὰ γυρίσης. (Ἀλλὰ) δὲν μπορῶ νὰ σοῦ κάνω τίποτε. (Προσπαθῶ) νὰ σὲ ρίξω σὲ μιὰ σοβαρὴ ἁμαρτία, νὰ σὲ πεθάνω, ἀλλὰ […]

Ἑλληνισμὸς καὶ Θεολογία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Florovsky George Fr. (1893- 1979) Δέν θά ἦταν σωστό νά ποῦμε ὅτι ἡ ρωσσική θεολογία, στή δημιουργική της ἀνάπτυξη, εἶχε καταλάβει καί ἀφομοιώσει πλήρως ἤ ἀρκετά σέ βάθος τούς Πατέρες καί τό Βυζάντιο. Αὐτό, πρέπει ἀκόμα νά τό κάνη. Πρέπει νά περάση μέσα ἀπό τό αὐστηρό σχολεῖο τοῦ χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ἑλληνισμός, οὕτως εἰπεῖν, προσέλαβε […]

Ὁ Διάβολος πολεμεῖ ἀπό 7 πλευρές τόν ἄνθρωπο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ό Διάβολος δὲν κάθεται ἤσυχος. Μετά ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση τὸν πολεμεῖ ἀπὸ 7 πλευρές, ἀπό 7 μέρη: Α) Ἀπὸ πάνω μὲ τὴν ὑπερηφάνεια. Τοῦ βάζει τη μύτη ἐπάνω, ὅτι «ἐγὼ είμαι, δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος σὰν ἐμένα». Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγαλύτερο εφόδιο του Διαβόλου. Δήλ. ἐφόσον ἐνσπείρει τὴν ὑπερηφάνεια, τότε κερδίζει τα άλλα όλα […]

«Φοβάμαι τη μέρα…»

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

«Φοβάμαι τη μέρα που η τεχνολογία θα ξεπεράσει την ανθρώπινη επαφή… Ο κόσμος θα αποκτήσει μια ολόκληρη γενιά ηλιθίων…» (Αλβέρτος Αϊνστάιν). Δεν γνωρίζω αν το λόγιο αποδίδει επακριβώς τη σκέψη του μεγάλου σοφού της νεώτερης εποχής, μολονότι οι καταγεγραμμένοι στοχασμοί του συγκλίνουν προς μία τέτοια κατεύθυνση. Σημασία έχει πάντως ότι μία τόσο μικρή φράση περικλείει […]