Αναρτήσεις από 9 Ιουνίου, 2024

3 Items

Τὰ κατὰ συνθήκην ψεύδη καὶ ὁ κατὰ συνθήκην ψευδής ἄνθρωπος.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Καργάκος Σαράντος. Σ’ ἕνα θεατρικὸ ἔργο, παρουσιάζεται ἕνας νεαρὸς ἀξιωματικός, ποὺ φοβᾶται τὸν πόλεμο ἀλλὰ, γιὰ νὰ φαίνεται γενναῖος, καταφεύγει στὸ ἀλκοόλ. Ὁ Μολιέρος μὲ τὴν περιώνυμη κωμωδία του «Ταρτοῦφος»» (Tartuffe») πλούτισε τὸ παγκόσμιο λεξιλόγιο μὲ μία νέα λέξη: ταρτουφισμός. Ἡ λέξη εἶναι ταυτόσημη τοῦ ψευτοηθικοῦ, τοῦ ψευδοευλαβοῦς, γενικότερα τοῦ κάλπικου ἀνθρώπου. Βέβαια, εἶναι πολὺ […]

Ἔκτρωση = ἔγκλημα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ.   «Ὁρᾶτε µὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν µικρῶν τούτων· λέγων γὰρ ὑµῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 18, 10). (Δηλ.: Προσέχετε νὰ µὴ καταφρονήσετε οὔτε ἕνα ἀπὸ τοὺς µικροὺς αὐτούς· διότι σᾶς λέγω, ὅτι οἱ φύλακές των ἄγγελοι εἶναι ἀπὸ ἐκείνους, […]

Επίκαιρα μηνύματα από τη θυσία του Άγρα και του Μίγγα.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων – Αρθρογράφος.    Ο Μακεδονικός Αγώνας παραμένει πάντα επίκαιρος  λόγω των εθνικιστικών εξάρσεων όλων των γειτόνων μας. Η αξιοποίηση μηνυμάτων με διαχρονική αξία είναι απαραίτητη σε μία εποχή κατά την οποία η Ελληνική Ιστορία διαστρεβλώνεται έξωθεν  και έσωθεν. Η 7η Ιουνίου μάς δίνει την αφορμή να θυμηθούμε δύο αγωνιστές που απαγχονίσθηκαν […]