Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.

Ξεπερνά πάντα νουν και φρουρεί τις καρδιές μας.

Είναι, όπως λέει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, “ἀπασῶν τῶν ἀρετῶν ὁμοῦ και φιλοσοφίας ἁπάσης καρπός”.

Όταν αποκτούμε την ειρήνη, αποκτούμε όλα τα αγαθά και δεν έχομε καμιά ανάγκη.

Γι’ αυτό η ειρήνη αποτελεί το μοναδικό και το πλέον αναγκαίο στοιχείο της θείας Λειτουργίας.

Την αρχαιότατη εποχή, όταν έμπαινε στην εκκλησία ο επίσκοπος ή ο προϊστάμενος της συνάξεως, χαιρετούσε τον λαό λέγοντας “εἰρήνη πᾶσι”.

Θα με ρωτήσετε, σε ποιους το έλεγε;Στους τοίχους;

Όχι, διότι την εποχή εκείνη πρώτα συγκεντρωνόταν ο λαός, επειδή ήξερε ότι περιμένει τον Θεό, και μετά ερχόταν ο επίσκοπος ή ο ιερέας, ο οποίος είναι τύπος του Χριστού.

Μόλις έμπαινε, έδινε την ευλογία,“εἰρήνη πᾶσι”.

Και στην Λειτουργία συχνά επαναλάμβανε, “εἰρήνη πᾶσι”.

Όταν έφευγε, έλεγε πάλι: “Ἐν ειῤήνῃ ἀπέρχεσθε”.

Δηλαδή πήρατε την ειρήνη, την έχετε, φύγετε με αυτήν.