Αναρτήσεις από Ιούνιος 2024

16 of 105 items

Οἱ Ἀπόστολοι.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κουγιουμτζόγλου Γεώργιος, Πρεσβύτερος. Ἀπόστολοι ὀνομάζονται οἱ Δώδεκα μαθητές τοῦ Κυρίου ποὺ ἄφησαν τά πάντα καί ἀκολούθησαν τόν Κύριο σέ ὅλη τή δημόσια διακονία Του μέχρι τῆς Ἀναλήψεως. Στή συνέχεια μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔγιναν κήρυκες καί μάρτυρες τῆς πίστεως στόν Χριστό πρός λύτρωση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τήν ἁμαρτία καί συνέβαλαν στήν ἐξάπλωση τῆς […]

Λόγος εἰς τὴν ἠμεραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἄγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, Ἀρχιεπισκόπος Κριμαίας. Κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν ἀφιερώνει στὴν μνήμη κάποιου Ἁγίου ἢ καὶ μερικῶν ἁγίων μαζί. Σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγονται οἱ ἅγιοι ποὺ εἶναι γνωστοὶ καὶ ἔκαναν θαύματα ὅταν ζοῦσαν ἢ ἀπὸ τὰ λείψανα τῶν ὁποίων γίνονταν θαύματα. Ὁ ἀριθμός τους δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλος, ὅμως […]

Πῶς νὰ συναντήσης τὸν Θεὸν «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον» : ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

  «Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγµὸς ἢ λιµὸς ἢ γυµνότης ἢ κίνδυνος ἢ µάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούµεθα ὅλην τὴν ἡµέραν· ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα σφαγῆς» (Ρωμ. η΄, 35, 36).   (: Δηλ.: Τέτοιαν ἀγάπην ἔδειξεν εἰς ἡµᾶς ὁ Χριστός. Ποῖος λοιπὸν θὰ ἠµπορέσῃ νὰ µᾶς […]

Κυριακή των Αγίων Πάντων.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Πραγματικὰ εἶναι θαυμαστὸς ὁ Θεὸς μέσα στοὺς ἁγίους του. Γιατί ὅταν κανεὶς ἀναλογισθεῖ τοὺς ὑπερφυσικοὺς ἀγῶνες τῶν μαρτύρων, πὼς μὲ ἀσθενὴ σάρκα καταντρόπιασαν τὸν ἰσχυρὸ στὴ κακία, πὼς ἔμειναν ἀναίσθητοι στὶς ὀδύνες καὶ στὰ τραύματα, καθὼς ἀγωνίζονταν μὲ σώματα πρὸς φωτιά, πρὸς τὸ ξίφος, πρὸς ποικίλα καὶ θανατηφόρα εἴδη βασάνων καὶ ἀντιπαρατάσσονταν μὲ καρτερία, ἐνῶ […]

Κήρυγμα Κυριακής Αγίων Πάντων, Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερωνύμου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἡ χάρη νὰ εἶσαι Χριστιανός. Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἔρχεται σέ φυσική διαδοχή τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καί τοῦτο διότι, ἄν τήν προηγούμενη Κυριακή εἴδαμε τήν πνοή τοῦ Πνεύματος, πρέπει σήμερα νά δοῦμε τούς καρπούς τοῦ Πνεύματος. Θέλει ἡ Ἐκκλησία νά τιμήσει τό σύνολο τῶν Ἁγίων της, τό ὁποῖο ὡς νέφος περιβάλλει τόν θρόνο […]

Ράσο: Ἡ σημαία τῆς Ἐκκλησίας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.   Ἡ ἐμφάνιση τοῦ κληρικοῦ στὴν κοινωνία προσελκύει τὴν προσοχὴ τῶν ἀνθρώπων, λόγῳ τῆς ἐνδυμασίας του. Ὑπάρχουν πάντα σχόλια, κρίσεις καὶ ἔπαινοι, ἐκφράσεις εὐγένειας καὶ σεβασμοῦ, ἀλλὰ καὶ μορφασμοὶ καὶ ἀπαράδεκτες χειρονομίες. Συνήθως οἱ μὴ ἐκκλησιαζόμενοι δὲν τὸν γνωρίζουν ἀπὸ κοντά, δὲν γνωρίζουν τὸ χαρακτήρα του καὶ φυσικὰ οὔτε καὶ […]