Χαρά και Λύπη μαζί ζυμωμένα μας κάνουν αυτή την μοναδική στον κόσμο λέξη, η οποία ανήκει αποκλειστικά στην Πατερική Ορθόδοξη Θεολογία.

Μια πνευματική-ιατρική μέθοδος για την ψυχική θεραπεία και αποκατάσταση του ανθρώπου η οποία έχει την αρχή της στην Πτώση και στον Διωγμό μας από τον Παράδεισο.

Εκεί που ο άνθρωπος άκουσε από το Στόμα του Θεού “επικατάρατος η γη εν τοις έργοις σου, εν ιδρώτι του προσώπου σου και εν λύπαις φαγείν τον άρτον σου πάσας τας ημέρας της ζωής σου…. ακάνθας και τριβόλους ανατελεί σε…..εν λύπαις τέξη τέκνα….γη ει και εις γη απελεύση” εκεί άκουσε και την Επαγγελία του Ερχομού του Λυτρωτή ο Οποίος “θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως”.

Μια ψυχική κατάσταση, μια ακροβασία Λύπης και Χαράς την οποία βίωσαν όλοι οι Άγιοι. Πιο έντονα και διδακτικά φαίνεται αυτό το συγκέρασμα στους Ψαλμούς του Δαβίδ.

Ούτε ο Ίδιος ο Χριστός ως Άνθρωπος δεν το απέφυγε “Περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου”, έζησε στο μέγιστο βαθμό την Λύπη με τον Σταυρό και την Χαρά με την Ανάσταση Του.

Σήμερα είναι της μόδας να αποφεύγουμε ό,τι μας προκαλεί στεναχώρια και να προτιμούμε μόνο ό,τι μας προκαλεί χαρά.

Όπως το σώμα χρειάζεται να τραφεί από όλα τα συστατικά για να είναι υγιές, έτσι και η ψυχή χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα και στην Λύπη και στην Χαρά, μια βίωση και των δύο καταστάσεων χωρίς υπερβολές αλλά με Χριστιανικό μέτρο.

Ο Απ. Παύλος μας συστήνει “Χαίρετε μετά χαιρόντων και κλαίεται μετά κλαιόντων”. Και στον πόνο του άλλου θα κλάψουμε και στη χαρά του θα χαρούμε.

Αρχίζει από αύριο Μεγάλη Δευτέρα η κατ’ εξοχήν Πένθιμη Εβδομάδα της Εκκλησίας μας.

Ας αφήσουμε τον εαυτό μας να βιώσει τον Πόνο, την Λύπη, τον Σταυρό, τους Εμπαιγμούς, τα Πάθη και τον Θάνατο τα οποία υπέστη ο Αναμάρτητος υπέρ ημών των Αμαρτωλών και ας μην ντραπούμε να αφήσουμε και λίγα δάκρυα Μετανοίας να τρέξουν ως μια Ευχαριστία σε Αυτόν που τόσο μας Αγάπησε.

Ακολουθεί η Ανάσταση, να βιώσουμε και εκεί στο μέγιστο βαθμό την Χαρά, την Αγαλλίαση, το Φως, την Νίκη του Θανάτου και την βεβαιότητα της Άλλης, της Νέας, της Αιώνιας Ζωής που μας περιμένει.

Καλό Μεγαλοβδόμαδο.

Χρήστος Κλητσινάρης