ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἔχει τήν τιμή καί τή χαρά νά ἀνακοινώσει τή διεξαγωγή τοῦ Β´ Φεστιβάλ Χορωδιῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς Λάρισας, τό ὁποῖο διοργανώνεται τήν Τρίτη 23 Ἀπριλίου 2024 καί τήν Πέμπτη 25 Ἀπριλίου 2024, στίς 7 μ.μ., στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης. Οἱ ἕξι χορωδίες, πού θά συμμετάσχουν, θά ψάλουν ὕμνους τῆς Μεγά-λης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

Τήν Τρίτη 23 Ἀπριλίου θά παρουσιάσουν τό πρόγραμμά τους οἱ ἀκόλουθες χο-ρωδίες:

  1. Χορωδία Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ»,
  2. Χορός Ψαλτῶν Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νικαίας Λάρισας καί
  3. «Θεσσαλοί μελωδοί»,

Τήν Πέμπτη 25 Ἀπριλίου θά ψάλουν οἱ χορωδίες:

  1. «Μητροπολιτικός Χορός Λαρίσης»,
  2. «Χορός Ἀγγελικός» (ἀνδρική καί γυναικεία χορωδία) καί
  3. «Βυζαντινό καί Δημοτικό Ἐργαστῆρι».

Ἡ βυζαντινή μουσική καί ἡ ψαλτική τέχνη, ὡς ζωντανή παραδοσιακή λει-τουργική τέχνη, εἶναι ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα πολιτισμικά ἀγαθά πού συμ-βάλλουν δυναμικά στόν αὐτοπροσδιορισμό καί τήν αὐτογνωσία τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ἐγγεγραμμένη στό ἐθνικό εὑρετήριο ἄϋλης πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς, θέτοντας τίς βάσεις μιᾶς συνεχόμενης μουσικῆς ἀναζήτησης καί περιπλάνησης, μεταδίδοντας ταυτόχρονα αὐτόν τόν ὑπέροχο πλοῦτο σέ ὅλους τούς λαούς.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπικείμενη Ἑορτή τοῦ Πάσχα, οἱ Χορωδίες μας θά ἀποδώ-σουν ἐπίκαιρους ὕμνους, τονίζοντας τήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς περιό-δου, ἀλλά καί τά πλαίσια τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνα. Τό πρόγραμμα τοῦ Φε-στιβάλ περιλαμβάνει εὑρύ φάσμα ὑμνητικῶν συνθέσεων πού ἀναδεικνύουν τήν ὀμορφιά καί τό πνευματικό βάθος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

Εἶναι ἐξάλλου γνωστό πώς μέσα στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα μέ τίς Ἀκολουθίες καί τούς ὕμνους πού ἀκούγονται στούς Ναους μας, ἀνακεφαλαιώ-νεται ὅλη ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ἀπό τή δημιουργία καί τήν πτώση τοῦ ἀνθρώ-που, ἕως τήν ἀναδημιουργία, προβάλλοντας τόν Χριστό, τόν Ἀναστημένο Κύριο τῆς Ἑκκλησίας, Αὐτόν δηλαδή πού δίνει νόημα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία σώζο-ντας τόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό, γιά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὑμνογραφικός λόγος εἶναι ἐφάμιλλος τοῦ Κηρύγματος, ἀφοῦ οἱ ὕμνοι εἲναι τό ποιμαντικό μέ-σο γιά τήν οἰκοδόμηση τῶν πιστῶν.

Καλοῦνται ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς καί φιλόμουσοι χριστιανοί νά παρακολουθή-σουμε αὐτό τό διήμερο μουσικό ὁδοιπορικό, νά ἀπολαύσουμε μαζί τήν ἁρμονία καί τήν ὀμορφιά τῆς βυζαντινῆς μας μουσικῆς καί νά εἰσαχθοῦμε στό βαθύ νό-ημα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας. Σᾶς περιμένουμε μέ πολλή χαρά νά καμαρώ-σουμε τίς Χορωδίες μας, τό παρόν καί τό μέλλον τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς στόν τόπο μας, σέ μιά ξεχωριστή ἐμπειρία πνευματικῆς ἀνανέωσης καί εὐλογίας, μέ σεβασμό καί εὐλάβεια, πορευόμενοι πρός τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ