«Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την Πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και έπειτα υπέρ Πατρίδος».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης