Αναρτήσεις από 2023

1924 of 1276 items

Ἡ «Ἀπόδοσις» τῶν Ἑορτῶν καὶ ἡ ἱστορία της.

Φουντούλης Ἰωάννης. Ὁ ὅρος «ἀπόδοσις» συναντᾶται στὴ λειτουργικὴ γλῶσσα μὲ τὴν ἑξῆς ἔννοια: Μετὰ τὴν πάροδο ὀκτὼ συνήθως ἡμερῶν ἐπανάληψης κάποιας ἑορτῆς, ἡ διάρκεια τῆς ὁποίας παρατείνεται καὶ μετὰ τὴν ἑορτή μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἀπόδοσης. Μὲ ρητὴ διάταξη τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, οἱ μεγάλες Ἰσραηλιτικὲς ἑορτὲς διαρκοῦσαν 8 ἡμέρες. (Ἔξοδος 2/β: 15-19, Λευϊτικὸ 23/κγ: […]

Η ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Του Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου. Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα ὡς στοιχεῖο ταυτοποίησης τοῦ προσώπου, στό βαθμό πού δέν ἀλλοιώνει τή θεολογία καί τή διδασκαλία της ἀποτελεῖ ἕνα πολιτικό ζήτημα, στό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἀσφαλῶς δέν ἐμπλέκεται. Ἡ ἴδια ἡ ταυτότητα δέν εἶναι ἀντικείμενο τῆς πίστεως καί τῆς σχέσης μας μέ τόν Θεό. Ὡστόσο ἀποκτᾶ θεολογικό περιεχόμενο, […]

Ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρὼν.

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση. Οἱ μεταβολὲς στὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι ἀναπόφευκτες. Ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία μέχρι τὴ λεγόμενη τρίτη ἡλικία συμβαίνουν πολλά. Καὶ δὲν εἶναι πάντα εὐχάριστα. Θὰ λέγαμε ὅτι στοὺς περισσότερους εἶναι δυσάρεστα καὶ δὲν ὑπακούουν στὶς ἐπιθυμίες τους. Ὅποιος πιστεύει ὅτι θὰ ἀποφύγει τὶς μεταβολὲς ποὺ δὲν τοῦ ἀρέσουν, κρίνει μὲ […]

Σχολή γονέων στον Άγιο Αχίλλιο, Κυριακή 3 Δεκεμβρίου.

Λειτουργεί και φέτος η Σχολή Γονέων στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΥΖΥΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ». Μία φορά κάθε μήνα (Κυριακή ή Σάββατο), από τον Οκτώβριο ως και τον Απρίλιο, στις 7.00 μ.μ. ένας ομιλητής αναλύει κάποιο θέμα και ακολουθεί διάλογος με τους παρευρισκομένους. Οι ομιλίες αυτές συνεχίζονται και τη νέα […]

Πῶς οἱ Πατέρες εἶδαν τὴν Ἁγία Γραφὴ.

Ἀθανάσιος Γιέφτιτς, Ἐπίσκοπος. Διαβάζοντας τὸν Μίλτον, μεγάλο ἄγγλο ποιητὴ τοῦ ΙΖ\’ αἰ, στὸ μεγάλο ποίημά του «Ὁ χαμένος Παράδεισος» (\”Paradise lost\”), ὅπου βασικὰ ἑρμηνεύει ὅλη τὴν Ἁγία Γραφὴ περιγράφοντας σὲ ποίημα τὴν μοίρα τοῦ ἀνθρώπου, πῶς ἔχασε τὸν Παράδεισο κτλ., ἀλλὰ καὶ στὸ δεύτερό του ἔργο «Ὁ ξανακερδισμένος Παράδεισος» (Paradise regained), ἔβγαλα τὸ συμπέρασμα ὅτι […]

Σχετικά μέ τό νά μήν ἀπελπιζόμαστε.

Ἅγιος Ἀμφιλόχιος, Ἐπίσκοπος Ἰκονίου. Κάποιος ἀδελφός νικήθηκε ἀπό τό πάθος τῆς πορνείας καί ἔκανε τήν ἁμαρτία καθημερινά., ἀλλά καί καθημερινά ζητοῦσε ἔλεος ἀπό τόν Κύριό του μέ δάκρυα καί προσευχές. Ἐνεργώντας λοιπόν ἔτσι, τόν ξεγελοῦσε ἡ κακή συνήθεια, καί ἔκανε τήν ἁμαρτία· ἔπειτα πάλι, μετά τήν ἁμαρτία, πήγαινε στήν ἐκκλησία, καί βλέποντας τήν ἱερή καί […]