Τό ἔργο τῆς τέλειας μεταστροφῆς καί ἀληθινῆς μετανοίας δύσκολα τό κάνουν οἱ «καλοί» χριστιανοί, δηλαδή ὅσοι εἶναι τάχα καλοί χριστιανοί, ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ ὅλη καλή τους χριστιανική ζωή εἶναι τέτοια, πού ἔχουν βολέψει τή ζωή τους σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο.       Δέν ἔχουν ἀποφασίσει ποτέ νά ἀπαρνηθοῦν ἐσωτερικά ὅλα τά εἴδωλα, καί νά ἀρχίσει ἡ ψυχή τους νά λατρεύει τόν Θεό.

 Λατρεύουν χίλια δυό ἄλλα πράγματα, καί τόν Θεό τόν χρησιμοποιοῦν ἁπλῶς γιά νά βοηθήσει γι᾿ αὐτά τά ἄλλα.

Eἶναι φοβερό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐτό.

  Ὅσοι θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας καλό χριστιανό, νά σκεφθοῦμε μήπως δέν ἔχει γίνει μέσα μας αὐτή ἡ ἀλλαγή, αὐτός ὁ σεισμός, μήπως δέν ἔχει συντελεσθεῖ αὐτή ἡ μετάνοια, ἡ μεταστροφή, ὥστε νά νιώσουμε ὅτι ἐγκαταλείπουμε ὁριστικά τά ὅποια εἴδωλα, πού λατρεύουμε μιά ὁλόκληρη ζωή, καί ἀρχίζουμε νά λατρεύουμε τόν Θεό καί πορευόμαστε ὅπου καί ὅπως μᾶς ὁδηγήσει ὁ Θεός.

π. Συμεών Κραγιοπουλος