π. Ανανίας Κουστένης (†)

 Μα, αδελφοί μου, ο Χριστός δεν έφτιαξε την Εκκλησία για να την προστατεύσουμε. Προσέξτε, δεν έφτιαξε την Εκκλησία για να την προστατεύσουμε. Την έφτιαξε για να μας προστατεύσει, την έφτιαξε για να μας βοηθήσει, να μας σώσει.

Κι όταν τον πήγαιναν στο σταυρό το Χριστό μας, κι έκλαιγαν οι γυναίκες, τι τους είπε;

“Μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλαίτε για τον εαυτό σας και για τα τέκνα σας”.

Έτσι είναι. Εμείς θα προστατεύσουμε την Εκκλησία; Όχι, αδελφοί μου. Η Εκκλησία μας προστατεύει, η Εκκλησία μας καθαρίζει: “… ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος”.

Απόσπασμα από το βιβλίο:Λόγοι γʼ (σελ, 82) Εκδόσεις Αρμός