Ό γιός ενός ιερέα ήταν φοιτητής καί δυσκολεύονταν νά περάσει δύο μαθήματα.

Δηλαδή δέν δυσκολεύονταν ακριβώς αλλά ό καθηγητής πού είχε τά μαθήματα τού είπε ότι δέν πρόκειται νά τόν περάσει ποτέ. Δέν τού άρεσε ή φάτσα του καί τό ότι ήταν παπαδοπαίδι μέ όλα τά.. αγιωτικά του.

 Αυτό τόν εκνεύριζε αφαντάστατα καί μιλούσε μέ σκαιό τρόπο στό νεαρό άνδρα ή τόν έβριζε. Πήγε καί ό πατέρας του ό παπάς καί παρακάλεσε αλλά δίχως αποτέλεσμα.

Τρία χρόνια κρατούσε αυτή ή ιστορία. Ό ιερέας είπε τό πρόβλημα στόν Γέροντά του στό Άγιον Όρος.

Μετά από λίγο καιρό ό Γέροντας κάλεσε τόν ιερέα πατέρα του φοιτητή καί τού είπε:

«Έλιωσα τά γόνατά μου νά προσεύχομαι γιά τήν περίπτωσή σας καί ήρθε ο γέρων Πορφύριος (είχε ήδη κοιμηθεί έν Κυρίω) ό οποίος σάς παραγγέλνει νά πάει τό παιδί νά δώσει τά μαθήματα καί πάνω στήν εργασία νά σχηματίσει έναν σταυρό καί νά γράψει «Πορφύριος». Αυτό μόνον.

 «Έτσι καί έγινε. Ό φοιτητής έκανε ότι τού παρήγγειλε ό Άγιος.

Μετά απ’ αυτό τόν καλεί ό καθηγητής καί τού λέγει:

«Δέν ξέρω ποιός είναι αυτός ό άγιος, ή πώς τούς λέτε εσείς, πού έβαλες μέσον αλλά μού ζάλισε τό κεφάλι. Σού βάζω βαθμό, πάρε τό πτυχίο σου καί φύγε νά μήν σέ ξαναδώ στά μάτια μου, γιατί πολύ μέ ενόχλησε…αυτός.»

Τό παιδί είναι πιά πτυχιούχος, συχνός επισκέπτης τού Αγίου Όρους καί -μετά από τό κραυγαλέο τής αγάπης τού Κυρίου γεγονός- επιθυμεί νά ιερωθεί.

Καί βέβαια ποτέ δέν μάθουμε τόν τρόπο μέ τόν οποίο ό αγαπημένος μας παππούλης «ενόχλησε» τόν κύριο καθηγητή….

Εκτός καί άν ή «ενόχληση» τόν φέρει σέ μετάνοια (τό ευχόμαστε) καί..διπλώσει τό θαύμα!