Στις 3 Ιουνίου είναι φέτος το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής και θα διαβαστεί το Τρισάγιο για τα κόλλυβα των κεκοιμημένων αδερφών μας στο Ναό μας:

1.Την Παρασκευή 2 Ιουνίου στις 7 μ.μ. μετά την ακολουθία του Εσπερινού.

2.Το Σάββατο 3 Ιουνίου στο τέλος της Θ.Λειτουργίας.