Πολέμης Ἰωάννης.

Καλή Πρωτομαγιά

Λουλούδια ἂς διαλέξουμε

καὶ ρόδα καὶ κρίνα

κι ἐλᾶτε νὰ πλέξουμε

στεφάνια μὲ κεῖνα,

στὸ Μάη ποὺ σήμερα

προβάλλει στὴ γῆ.

Τ’ ἀηδόνια συμφώνησαν

τῆς γῆς τ’ ἀγγελούδια

καὶ βρῆκαν καὶ τόνισαν

καινούρια τραγούδια

στὸ Μάη ποὺ σήμερα

προβάλλει στὴ γῆ.

Ἡ θάλασσα γίνεται

καθρέφτης καὶ πάλι,

τὸ κύμα της χύνεται

κι ὁ φλοῖσβος τὸν ψάλλει,

στὸ Μάη ποὺ σήμερα

προβάλλει στὴ γῆ.

Χορεύει τὸ πρόβατο

τ’ ἀρνάκι βελάζει

κι ἀπ’ τὸν ἀγκαθόβατο

δροσοῦλα σταλάζει,

στὸ Μάη ποὺ σήμερα

προβάλλει στὴ γῆ.