Άγιος Σωφρόνιος.

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμo. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, την λύση να μη ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό.

Πως μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας; Κατά το Ευαγγέλιο ο Χριστός είναι η «οδός» μας.

Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος Τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά Του, εκεί όπου είναι Αυτός.

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ