Ὁ πλανήτης στὴ μέγγενη τοῦ Chat GPT

Ὅ,τι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὴν ἰλιγγιώδη ἐπέλαση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, εἶναι καιρὸς νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἦταν κάτι σὰν παιδικὸ παιχνίδι μπροστὰ στὸν ἐφιάλτη ποὺ ἐμφανίσθηκε ἀπὸ τὸ περασμένο φθινόπωρο καὶ ἀκούει στὸ παράδοξο ὄνομα “Chat GPT”.

Πρόκειται γιὰ ἀπίστευτα ἐξελιγμένο Ἀλ­γόριθμο Τεχνητῆς Νοημοσύνης τῆς ἑταιρείας Open AI, οἱ ἱκανότητες τοῦ ὁποίου μοιάζουν ἐξωπραγματικές. Οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες αἰφνιδιάσθηκαν, διότι ὑπέθεταν ὅτι τέτοιο πρόγραμμα μόνο ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὲς δεκαετίες θὰ μποροῦσε νὰ ἐμφανισθεῖ. Ὅμως ἡ πραγματικότητα τοὺς διέψευσε.

Τὸ Chat GPT ἢ Chat 4, ὅπως ὀνομάζεται ἡ νεότερη ἔκδοσή του, ἀλλάζει τὸν τρόπο ἐργασίας σὲ πλῆθος τομεῖς. Μπορεῖ νὰ συγγράψει ἐπιστημονικὴ μελέτη σὲ ὁποιοδήποτε θέμα τοῦ ζητηθεῖ μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεῖ νὰ κατασκευάσει εἰδήσεις ἀληθοφανεῖς καὶ νὰ πλημμυρίσει τὸ διαδίκτυο μὲ ψεύδη. Γράφει ποιήματα, σχολιάζει συζητήσεις στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ζωγραφίζει, δημιουργεῖ φωτογραφίες φανταστικῶν προσώπων. Πρόσ­φατα «ἔντυσε» τέλεια τὸν πάπα Φραγκίσκο μὲ ἕνα μακρὺ λευκὸ φουσκωτὸ μπουφάν, δημιουργώντας σοκαριστικὸ θέαμα.

Ἡ Εὐρωπαικὴ Ἀστυνομία (Europol) ἀνακοίνωσε ὅτι στὰ χέρια κακοποιῶν τὸ Chat GPT μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο. Χίλιοι ὀκτακόσιοι καὶ πλέον εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ζητοῦν μὲ ἐπιστολή τους νὰ ἀνασταλεῖ ἐπὶ ἕξι μῆνες ἡ χρήση τοῦ λογισμικοῦ, ὥστε, στὸ διάστημα αὐτό, ἡ παγ­κόσμια κοινότητα νὰ λάβει μέτρα προστασίας ἔναντι τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ ἀνεξέλεγκτη κυκλοφορία του. Στὸ μεταξὺ ἡ Ἰταλία ἀπαγόρευσε τὴ χρήση του μέσα στὴν ἐπικράτειά της.

Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἐπελαύνει, ὁ κόσμος εἶναι ἀνέτοιμος νὰ τὴ διαχειρισθεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀντιμέτωπος μὲ τοὺς κινδύνους ποὺ δημιουργεῖ ὁ ἴδιος μέσα στὴ μανιώδη τάση του νὰ εἰσδύει παντοῦ, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς συνέπειες τῶν ἐφευρέσεών του. Ἡ ἀποστασία του ἀπὸ τὸν Θεὸ τοῦ δίνει τὴν αἴσθηση ὅτι στὴν ἐπιδίωξή του εἴτε γιὰ κέρδος εἴτε γιὰ ἐξουσία «ὅλα ἐπιτρέπονται». Ὁ ἴδιος ὁ δημιουργὸς τοῦ Chat GPT δήλωσε ὅτι «δὲν ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ μιὰ ‘‘τρομακτικὴ’’ τεχνητὴ νοημοσύνη». Φοβήθηκε καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ δημιούργημά του.

Ὅλα αὐτὰ προειδοποιοῦν ὅτι αὔριο – καὶ τὸ αὔριο αὐτὸ ἴσως δὲν εἶναι πολὺ μακριά – ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ περιέλθει στὴν τυραννικὴ ἐξουσία ἀνεξέλεγκτων δυνάμεων. Ἂν βέβαια δὲν συνέλθουμε… ποὺ δὲν φαίνεται νὰ συνερχόμαστε.

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

……………………………………….

Ἡ νέα «πυρηνικὴ» ἀπειλὴ

Μόλις στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ κάναμε λόγο γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ ἀπειλεῖ τὸν πλανήτη ἀπὸ τὴ χρήση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης μὲ τὸ λογισμικὸ Chat GPT.

Στὸ μεταξὺ τὰ μέσα ἐνημερώσεως βομβαρδίζονται συνεχῶς μὲ νέες ἀνησυχητικὲς εἰδήσεις γιὰ τὸ φαινόμενο.

Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς Google Σούν­­ταρ Πιτσάι δήλωσε ὅτι «δὲν κοι­μᾶται τὰ βράδια», ἀνησυχώντας γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη. Διότι αὐτὴ «θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ “πολὺ ἐπιβλαβής”, ἂν ἐφαρμοσθεῖ λανθασμένα». Ὁ ἴδιος «θεωρεῖ πὼς γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ χρειασθεῖ ἕνα παγκόσμιο ρυθμιστικὸ πλαίσιο, παρόμοιο μὲ αὐτὸ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ὅπλων».

«Ὁ Πιτσάι ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει προβλήματα, λόγῳ τῶν δυνατοτήτων γιὰ παραπληροφόρηση. “Μὲ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ εἶναι ἐφικτὸ νὰ δημιουργηθεῖ εὔκολα ἕνα βίντεο, ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ φαίνεται ὁ Σκότ (σ.σ. Σκὸτ Πέλεϊ, ὁ δημοσιογράφος τοῦ CBS ποὺ τοῦ πῆρε τὴ συνέντευξη) νὰ λέει κάτι, ἢ ἐγὼ νὰ λέω κάτι, ποὺ ποτὲ δὲν εἴπαμε. Καὶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀληθοφανές. Σὲ κοινωνικὴ κλίμακα μπορεῖ νὰ προκαλέσει μεγάλη ζημιά”».

Ὁ ἴδιος πάλι παραδέχεται ὅτι οἱ ἐπιστήμονες βρίσκονται μπροστὰ σὲ ἄγνωστο φαινόμενο. Δήλωσε: «Ὑπάρχει μία πτυχὴ αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, τὴν ὁποία ὅλοι ἐμεῖς στὸν τομέα τὴν ἀποκαλοῦμε “μαῦρο κουτί”. Δὲν τὸ καταλαβαίνουμε πλήρως. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀκριβῶς γιατί εἶπε κάτι ἢ γιατί ἔ­κανε κάποιο λάθος» («kathimerini.gr» 17-4-2023).

Σὰν μιὰ ἀπάντηση στὶς ἀνησυχίες τοῦ Πιτσάι ἦρθε τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα ἡ εἴδηση: «Οἱ νομοθέτες τῆς ΕΕ κάλεσαν τὴ Δευτέρα τοὺς παγκόσμιους ἡγέτες νὰ διοργανώσουν Σύνοδο Κορυφῆς γιὰ νὰ βρεθοῦν τρόποι ἐλέγχου τῆς ἀναπτύξεως προηγμέ­νων συστημάτων τεχνητῆς νοημοσύνης (AI), ὅπως τὸ Chat GPT, λέγοντας ὅτι ἀναπτύσσονται ταχύτερα ἀπὸ τὸ ἀναμενόμενο. Ὅπως ἀναφέρει τὸ Reuters, οἱ 12 εὐρωβουλευτές, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται ὅλοι γιὰ τὴ νομοθεσία τῆς ΕΕ σχετικὰ μὲ τὴν τεχνολογία, κάλεσαν τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάιντεν καὶ τὴν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν νὰ συγκαλέσουν τὴ Σύνοδο» («iefimerida.gr» 17-4-2023).

Ἂν τελικὰ συγκληθεῖ τέτοια Σύνοδος κι ἂν ληφθοῦν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα, ἀπομένει νὰ τὸ δοῦμε. Ὡστόσο τὸ ὅλο ζήτημα ποὺ ξεπήδησε σχεδὸν ἀπὸ τὸ πουθενά, ἔρχεται νὰ συμ­πληρώσει δραματικὰ τὸν κατάλογο τῶν καταστροφικῶν ἀπειλῶν ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ μέσα στὴ μεγαλομανία του καὶ τὴ θεοποίηση τῶν ἐπιστημονικῶν δυνατοτήτων του.

Τὸ καταστάλαγμα τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ φοβερὰ «ὅπλα», ποὺ ἀφρόνως ἑτοιμάζει, ἴσως νὰ ἀποτελοῦν καὶ τὴν ἐπερχόμενη τιμωρία γιὰ τὴν ὑβριστικὴ ἀποστασία του ἀπὸ τὸν Δημιουργό του.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”