Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεϊτη-Αριζονίτη.

 Μετά την Σταύρωση τι ακολουθεί; Η Ανάσταση.

 Άρα και για όποιον σταυρώση τα πάθη του και τα νεκρώσει με την νέκρωση του Χριστού , θα ακολουθήση και η ανάσταση της ψυχής του.

Ξέρετε τι θα πει ανάστασις; Εάν ο Χριστός σταλάξη στην καρδιά ένα ελάχιστο μόριο αναστάσιμης χαράς, εάν δώση ο Θεός και την γευθεί ο άνθρωπος, αισθάνεται πραγματικά τον Παράδεισο με όλη τη σημασία της λέξεως, στην καρδιά του!

 Όπως είπε ο Χριστός: “Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστι” (Λουκ. ιζ’, 21).

 Και πότε θα το νιώσω αυτό; Πότε θα αναστηθω; Οταν θα σηκώσω τον σταυρό. Όταν πάθω κι εγώ ότι έπαθε Αυτός, τότε θα γνωρίσω κι εγώ την Ανάσταση την δική Του.