Αναρτήσεις από 10 Μαρτίου, 2023

78 of 8 items

Περὶ Σιωπῆς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἀντώνιος Ρωμαῖος, Ἀρχιμανδρίτης. Ἡ σιωπὴ εἶναι ἡ πιὸ γόνιμη μήτρα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος. Τὸ νὰ σιωπᾶς μὲ γνώση σημαίνει, πὼς ἔχεις δουλέψει πολὺ στὸν ἑαυτό σου. Τὸ νὰ σιωπᾶς ὅταν εἶσαι ἄδειος, εἶναι φρόνηση, τὸ νὰ σιωπᾶς ὅμως ὅταν εἶσαι γεμάτος, εἶναι ἁγιότης. Ἕνα λεπτὸ σιγῆς τοῦ σοφοῦ, ἀντιρροπεῖ πρὸς χιλιάδες ὦρες μωρολογίας […]

Ὁ σωστὸς χρόνος.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μπόκος Δημήτριος, Πρεσβύτερος. Ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι: «Τὸ ρόδον ἀκμάζει βαιὸν χρόνον» (ἀνθίζει γιὰ πολὺ λίγο χρόνο). Ἂν ὅμως τὸ ψάχνεις μετὰ τὴν περίοδο τῆς ἀνθοφορίας του, «εὐρήσεις οὐ ρόδον, ἀλλὰ βάτον». Θὰ βρεῖς μόνο τὰ ἀγκάθια τῆς τριανταφυλλιᾶς. Τί μᾶς λέει τὸ σοφὸ γνωμικό; Ὅτι ὁ χρόνος δὲν μᾶς περιμένει. Γιὰ νὰ κάνουμε […]