Αναρτήσεις από 8 Μαρτίου, 2023

5 Items

“Ήρθα να κλάψω μαζί σας…”

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Είναι φορές, που δεν χωράνε κατάλληλα λόγια, έξυπνες θεωρίες ή μεγάλες αναλύσεις. Είναι φορές, που η σιωπή είναι ο μόνος δρόμος. Είναι αυτές οι φορές, που ο πόνος, ο ανθρώπινος πόνος, ο βαθύς, ο μεγάλος, ο βουβός, κάνει την εμφάνισή του. Μια από τις πιο λεπτές υπάρξεις, που έχω γνωρίσει. Ένας από τους πιο φωτισμένους […]

Ἡ ἀπρόσεκτη καὶ βιαστική προσευχη.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος. Ἡ ψυχρότητα. Η ΧΑΡΗ του Θεού να ‘ναὶ μαζί σου! “Η προσευχή μου”, γράφεις, “εἶναι κάπως ψυχρὴ καὶ ἀδύναμη”. Ἡ ψυχρότητα καὶ ἡ ἀδυναμία δὲν βρίσκονται στὸν προσευχή, ἀλλὰ σ’ ἐκεῖνον ποὺ προσεύχεται . Προσπάθησε νὰ προσεύχεσαι ὅπως πρέπει, καὶ ἡ προσευχὴ θὰ πάει καλά. Ὅταν ἕνας μαθητὴς γράφει ἀπρόσεκτα , […]

Πρόγραμμα Εξομολόγησης κατά την Μ. Τεσσαρακοστή στον Άγιο Αχίλλιο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο π. Ραφαήλ θα εξομολογήσει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (Για οποιαδήποτε άλλη συνεννόηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον π.Ραφαήλ): α) Καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το πρωί, 9.30-13.00 (από 1 Μαρτίου έως και 6 Απριλίου). β) Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, από τις 6.00 μ.μ. και μετά. (Όλο τον μήνα Μάρτιο). […]

Ἡ ἀξία τῆς εὐχῆς τοῦ Ἀποδείπνου «Καί δός ἡμῖν Δέσποτα πρός ὕπνον ἀπιοῦσιν…».

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

– Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’. Πρόκειται γιά τήν «Εὐχή εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν», τήν ὁποία ἀναγιγνώσκουμε ἤ ἀπαγγέλλουμε ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, ὄρθιοι ἤ καί γονατιστοί. Τήν θαυμάσια αὐτή Εὐχή – Προσευχή συνέθεσε τόν 7ο αἰῶνα, ὁ λόγιος μοναχός Ἀντίοχος, τῆς λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα στή Παλαιστίνη. Ἀρχίζει […]

Ἑκατό χρόνια μετά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν καί τήν Γενοκτονίαν: Ποῦ εὑρίσκεται ὁ Ἑλληνισμός;

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΟΜΕΙΟΔΟΤΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΝ. Ἀνίδεοι ἤ ἐξωνημένοι πολιτικοὶ ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸν Θεὸν καὶ ἐπαφίενται εἰς τοὺς συμμάχους… τῆς Τουρκίας. Τὸ Μικρασιατικόν, Βορειοηπειρωτικόν, Κυπριακόν καὶ Μακεδονικὸν εἶναι ἐνδεικτικὰ τί ἕπεται εἰς τὸ Αἰγαῖον, ἐὰν δὲν μετανοήσωμεν πνευματικὰ καὶ πολιτικά. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου, Δρ. Ἱστορίας. Τὸ ἀκόλουθον κείμενον εἶναι ἀπομαγνητοφώνησις τῆς ὁμιλίας, τὴν ὁποίαν ἐπραγματοποίησεν […]