Ἀδελφοί μου,

            Μέ θλίψη καί μέ συνοχή καρδίας παρατηροῦμε ὅλοι αὐτό τό ὁποῖο συμβαίνει στή γειτονική μας Τουρκία, ἀλλά καί στήν πιό μακρινή Συρία. Ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη, ἀνθρωποι ἔχασαν τά πάντα, τά σπίτια τους, τά ὑπάρχοντά τους. Καί καθώς ἡ σεισμική ἀκολουθία συνεχίζεται, ἀκόμα καί ὅσοι βλέπουν τά σπίτια τους νά στέκονται, φοβοῦνται νά μποῦν μέσα, γιά νά πάρουν ἔστω καί τά πιό χρειώδη.

Τήν ἴδια στιγμή σωστικά συνεργεῖα δίνουν τή μάχη, προκειμένου νά ἀνασύρουν ὅσο τό δυνατόν περισσότερους ζωντανούς ἀπό τά χαλάσματα τῶν σπιτιῶν. Καί ἰατροί, ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο, σπεύδουν, ὥστε νά ὑποστηρίξουν τούς τραυματισμένους καί νά κερδίσουν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ζωές γιά να μήν τίς καταλάβει ὁ θάνατος.

            Αὐτήν τήν στιγμή χρειάζεται καί ἐμεῖς νά δείξουμε τό ποιοί εἴμαστε. Χριστιανοί, τούς ὁποίους ὁ νόμος τῆς ἀγάπης, τούς ὑποχρεώνει νά δράσουν μέ γνώμονα τό φιλάνθρωπο, τό συμφέρον τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐμπερίστατος. Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ζοῦν σέ θερμοκρασίες κάτω τοῦ μηδενός, χωρίς ὑποδομές, στερούμενοι καί τά ἀπαραίτητα, ἔχουν τήν ἀνάγκη μας.

            Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κήρυξε πανστρατιά προσευχῆς, ἀλλά καί πανστρατιά ἀγάπης. Καί παρακαλεῖ ὅλους μας, ἀπό τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου ἕως τήν Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, νά συγκεντρωθοῦν στούς Ἱερούς Ναούς μας καινούρια κλινοσκεπάσματα (καινούριες κουβέρτες καί παπλώματα), ἐμφιαλωμένο νερό, γάλα μακρᾶς διάρκειας, ζυμαρικά, ρύζι καί ὄσπρια.

            Τό προσφερόμενο ἀνθωπιστικό ὐλικό θά συγκεντρωθεῖ στούς Ἱερούς μας Ναούς, ὥστε στή συνέχεια ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου νά τό προωθήσει στόν Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καί ἀπό ἐκεῖ, μέ μέριμνα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στίς πληγεῖσες περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας.

            Ἡ ἀνταπόκριση ὅλων μας εἶναι ἐπιβλεβλημένη. Θερμῶς παρακαλῶ νά ξεπεράσουμε τόν ἐαυτό μας καί νά ἀποδείξουμε ὅτι στήν ἐποχή αὐτή μποροῦμε νά σταθούμε ὡς ἄνθρωποι δίπλα σέ αὐτούς πού ἔχουν τήν ἀνάγκη μας. Ὁ Θεός μαζί μας.           

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος.