Ο Θεός παραχωρεί κάποτε να νικηθεί κανείς στον πόλεμο από τους δαίμονες ή από κάποιο ισχυρό πάθος. Αυτό γίνεται, όταν έχουμε υπερηφάνεια και υψηλοφροσύνη. Άλλοτε πάλι η ήττα μας παραχωρείται για κάποιες αμαρτίες, έτσι ώστε αφενός να έρθουμε σε συναίσθηση και να μετανοήσουμε και αφετέρου να γίνουμε πιο έμπειροι στον πνευματικό αγώνα.

Άλλοτε τέλος ο Θεός παραχωρεί να νικηθούμε, για να αξιωθούμε μεγαλύτερα στεφάνια με την κατοπινή συντριβή.

Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφκυ