Κήρυγμα Κυριακής Αποστ. ΛΓ’ Επιστολών.

  Από σήμερα αδελφοί αρχίζει και πάλιν η ευλογημένη και κατανυκτική περίοδος του Τριωδίου. Και πάλιν η αγία μας Εκκλησία μας καλεί και μας προτρέπει στην μετάνοια, την προσευχή και την κατάνυξη. Και τα δύο αναγνώσματα όπως ακούσαμε, τόσο το κείμενο του ιερού Ευαγγελίου, όσο και το κείμενο του Αποστόλου, μας στρέφουν την προσοχή προς την περισυλλογή και την αυτοσυγκέντρωση.

  Ο απ. Παύλος απευθύνει προς τον μαθητή του τον Τιμόθεο που είναι επίσκοπος της Εφέσου, συμβουλές πολύτιμες, ώστε να ποιμαίνει τον λαό του Θεού όπως έμαθε και επιστώθη από τον διδασκαλό του Απ. Παύλο, ο οποίος ευρίσκεται φυλακισμένος στην Ρώμη και το μαρτυρικό τέλος πλησιάζει. Του λέγει «εσύ συμπορεύτηκες μαζί μου στην διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στην μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς και στα παθήματα». Ο Τιμόθεος γνωρίζει καλά τον διδάσκαλο αφού έχει ιδίαν πείρα των παθημάτων του.

  Γνωρίζει καλά ότι ο Θεός γλύτωνε κάθε φορά τον Παύλο από όλους τους διωγμούς και τους κινδύνους. Θέλει να τον κάνει να καταλάβει ότι, εφ’ όσον θα ζει κατά Χριστόν σύμφωνα με το θέλημα Του και με ευσέβεια, θα γνωρίζει διωγμούς, που όμως με την χάρη του Θεού θα βγαίνει νικητής, «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζεῖν ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ διωχθήσονται». Αυτός ο λόγος αδελφοί είναι και για μας προτρεπτικός και προειδοποιητικός.

  Αν θέλουμε να ζούμε γνήσια χριστιανική ζωή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στις μέρες που ζούμε, ημέρες αμφισβήτησης της χριστιανικής και πνευματικής ζωής, όπου κυριαρχεί στον κόσμο η υλοκρατία και ο ατομικός και ανταγωνιστικός εγωισμός, εμείς θα πρέπει να μείνουμε δυνατοί στην πίστη και έτοιμοι για κάθε άμεσο ή έμμεσο διωγμό. Είναι η εποχή αδελφοί, όπως μας αναφέρει στο σημερινό κείμενο ο απ. Παύλος, που πονηροί και απατεώνες θα προκόβουν, αλλά προς το χειρότερο. Ο ένας θα εξαπατά τον άλλον και έτσι θα πορεύεται η κοινωνία, «πονηροί δε ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον πλανόντες καί πλανόμενοι».

  Εμείς αδελφοί μου να μείνουμε σταθεροί σ’ αυτά τα οποία διδαχθήκαμε στην Αγ. μας Εκκλησία. Να καταρτιζόμαστε πνευματικά, να μετέχουμε στην λατρευτική ζωή της Ορθοδόξου πίστεώς μας, να μελετάμε την Αγία Γραφή, την Θεολογία και τους βίους των αγίων μας. Έτσι θα παίρνουμε δύναμη και ενισχυμένοι θα μένουμε ακλόνητοι στις σειρήνες ενός κόσμου μακράν του Θεού. «Σύ δε μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης… ὅτι ἀπό βρέφους τά ἱερά γράμματα οἷδας τά δυνάμενά σε σοφίσαι».

 Μόνον ο λόγος του Θεού μπορεί να φωτίσει και να οδηγήσει αλλά και να κρατήσει τον χριστιανό στην Χριστιανική ζωή. Η σωτηρία μας ας γίνει κύριο μέλημα μας σ’ αυτήν την σύντομη και απατηλή ζωή μας αδελφοί. Αμήν!

Γραπτό κήρυγμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας(5-2-2023)