Αναρτήσεις από 24 Ιανουαρίου, 2023

3 Items

Ἀγάπησε τὴν ταπείνωση.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἀββὰς Ἠσαΐας. Ὅποιος ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνη, δὲν ἔχει γλώσσα νὰ κάνει παρατήρηση σὲ κάποιον ποὺ δείχνει ἀμέλεια ἢ σὲ ἄλλον ποὺ ζεῖ μὲ ἀδιαφορία. Οὔτε μάτια ἔχει νὰ κοιτάζει ἐλαττώματα ἄλλου, οὔτε αὐτιὰ ἔχει νὰ ἀκούσει αὐτὰ ποὺ δὲν ὠφελοῦν τὴν ψυχή του. Δέν ἀσχολεῖται μὲ κανέναν, παρὰ μόνο μὲ τὶς ἁμαρτίες του, ἀλλὰ εἶναι […]

Ἡ εὐσπλαχνία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Μελέτιος Καλαμαρᾶς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης (+). Ἔχομε χρέος, νά εἴμαστε εὔσπλαγχνοι: στούς φτωχούς· στούς πονεμένους· στούς ξένους. Αὐτό οἱ ἅγιοι πατέρες μας, οἱ μεγάλοι φωστῆρες τῆς Ἐκκλησίας, τό εἶχαν κάμει πρόγραμμα τῆς ζωῆς τους. Γιά νά φθάσωμε καί ἐμεῖς στήν ἀρετή αὐτή, πρέπει νά ἀγωνισθοῦμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις, νά κάμωμε ἔργο τά […]

Τὸ ἔργο τῆς Σωτηρίας μας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γερόντισσα Χριστονύμφη, Ἡγουμένη Ἱ.Μ. Παναγίας Τρικουκκιᾶς. Ἡ προσπάθεια καὶ ὁ ἀγῶνας ποὺ κάνουμε γιὰ τὴ σωτηρία μας χαρακτηρίζονται, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ὡς ἔργα. Αὐτὸ τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας, ἐκεῖνος ποὺ θέλει πραγματικὰ νὰ σωθεῖ, τὸ κάνει ἔργο ζωῆς. Παράδειγμα σ’ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα τῆς σωτηρίας μας ἔχουμε Αὐτὸν τὸν Κύριο, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται. Καὶ […]