Αναρτήσεις από 15 Ιανουαρίου, 2023

1 Item

Ἡ Ὀρθόδοξη Οἰκολογία.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γανωτῆς Κωνσταντῖνος. Ἡ πρόοδος τοῦ κόσμου κατὰ τὴ σύγχρονη κοινωνικὴ φιλοσοφία εἶναι ἡ προϊοντοποίηση τῆς φύσης, αὐτὸ ποὺ τὸ ὀνόμασαν καὶ ἀειφορία. Ὁ κόσμος βλέπει πρὸς ἕνα ἰδανικό, ποὺ κάνει τὰ πάντα νὰ δίνουν προϊόντα χρήσιμα στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἔννοια τῆς συγκεκριμένης χρησιμότητας, σὲ ἀγαθὰ καινούργια ποὺ μὲ τὴν ὄψη τους καὶ τὸ σχῆμα […]