Αναρτήσεις από 14 Ιανουαρίου, 2023

3 Items

Οἱ ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων (Λουκ ιζ, 12-19).

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἰωὴλ Φραγκᾶκος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας. «Ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν» Ὅλες οἱ διατάξεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «τυπικὰ ἦν καὶ συμβολικὰ καὶ σκιώδη», δηλαδὴ ἦταν συμβολικὲς καὶ εἶχαν τὴ σημασία τους (Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς). Π.χ. ἡ λέπρα ἦταν ἀρρώστια φρικτὴ καὶ ἀποτρόπαιη, γι’αὐτὸ καὶ διέταζε ὁ Μωσαικὸς νόμος ὅσοι ἔχουν προσβληθεῖ στὴν πόλη […]

Οἱ δέκα λεπροὶ (Λουκ. ιζ,12—19)

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Γιαννακόπουλος Ἰωήλ, Ἀρχιμανδρίτης. Εἴδομεν, ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπεμακρύνθη τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀποφεύγων τὸν φθόνον τῶν Φαρισαίων μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου. Μετέβη δὲ εἰς τὴν Ἐφραίμ, πλησίον τῆς Βαιθήλ. Ἐκεῖθεν προχωρεῖ βορειότερον καὶ φθάνει εἰς τὰ σύνορα Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. Ἐκεῖθεν προτίθεται διὰ τῆς Περσίας νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ἱερουσαλήμ. Ὁ Λουκᾶς λέγει : « Ἐγένετο ἐν […]

Κήρυγμα Κυριακής ΙΒ’ Λουκά, Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερωνύμου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἡ ἐκμετάλλευση τῆς πίστης. Σύνηθες φαινόμενο διαχρονικά, εἶναι τὸ νὰ ἐνεργεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ ὑπολογισμὸ καὶ ὑστεροβουλία. Ἄπειρα τὰ παραδείγματα, κατὰ τὰ ὁποῖα ἀκόμη καὶ ἅγιοι στόχοι καὶ σκοποὶ ἀμαυρώθηκαν ἀπὸ τὴ ροπὴ τοῦ ἀνθρώπου νὰ σκέφτεται τὸ ἴδιον ὄφελος, ἀκόμη καὶ σὲ κρίσιμες συνθῆκες, ὁπότε ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἀτομισμοῦ ἀποτελεῖ προτάγμα γιὰ τὴ διάσωση […]