Ἅγιος Πορφύριος.

Πρέπει νὰ χαίρεσαι, ποὺ ὁ Θεὸς σ’ ἔριξε σὲ δύσκολο περιβάλλον. Γιατί ἐκεῖ ἔχεις τὴν δυνατότητα ν’ ἀγωνισθεῖς καὶ νὰ κερδίσεις πολλά.

Καὶ νὰ ξέρεις, πὼς κανένα περιβάλλον δὲν εἶναι τέλειο.

Πρέπει νὰ αἰσθάνεσαι τοὺς ἄλλους, ὁποιοιδήποτε κι ἂν εἶναι αὐτοί, μέλη τοῦ σώματός σου.

Ἅμα σὲ πονάει τὸ χέρι σου τὸ κόβεις;

Ἅμα σὲ πονάει τὸ πόδι σου τὸ κατηγορεῖς;

Ἔτσι λοιπόν, ἂν σὲ ἐνοχλεῖ ὁ ἀδελφός σου ἢ ἡ ἀδελφή σου, νὰ λὲς μὲ τὸ μυαλό σου:

-Ἄχ, τὸ πόδι μου εἶναι λίγο κουτσὸ καὶ πρέπει νὰ προσέχω. Ἄχ, μὲ πονάει τὸ χέρι μου (ποὺ εἶναι ἡ ἄλλη ἀδελφή), καὶ πρέπει νὰ δείξω ὅλη μου τὴν ἀγάπη καὶ νὰ τὴν περιποιηθῶ μὲ ἀγάπη.

Τότε δὲν θὰ ἔχεις καμία στενοχώρια καὶ θὰ εἶσαι ἕνας ἀθόρυβος ἱεραπόστολος μέσα σ’ αὐτὸ τὸ δύσκολο περιβάλλον μὲ τοὺς πολλοὺς δύσκολους χαρακτῆρες. Γίνε ἱεραπόστολος γιὰ ἀγρίους.

Θέλεις νὰ μοιάσεις σ’ ἐκείνους τοὺς ἱεραποστόλους, ποὺ πηγαίνουν στοὺς ἀγρίους καὶ νὰ ἔχεις τὸν ἴδιο μισθό;

Κάνε αὐτὸ πού σοῦ λέω.

Προσπάθησε ν’ ἀλλάξεις τὸ πνευματικὸ περιβάλλον ποὺ ζεῖς, χωρὶς λόγια.

Νὰ τί θὰ κάνεις:

Θὰ εἶσαι ὀλιγομίλητη, ἀλλὰ θὰ ἀπαντᾶς μὲ χαρούμενο πρόσωπο.

Θὰ προσεύχεσαι γιὰ ὅλους.

Θὰ προάγεσαι στὴν ἀρετὴ καὶ θὰ δείχνεις τὴν ἀγάπη σου.

Τότε οἱ ἄλλοι θὰ ποῦν:

-Γιὰ κοίτα πόσο ἀδικήσαμε αὐτὴ τὴν κοπέλα!

Αὐτὴ εἶναι θησαυρὸς καὶ δὲν τὸ εἴχαμε καταλάβει.

Τὸ κακὸ θὰ μετατραπεῖ σὲ καλὸ καὶ θὰ θέλουν ὅλοι νὰ σοῦ μοιάσουν.

Καὶ στὸ χειρότερο περιβάλλον μποροῦμε νὰ ἁγιάσουμε.