Αναρτήσεις από 7 Ιανουαρίου, 2023

77 of 7 items

Ἔκλινε κεφαλήν…

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Δανιήλ Ἀεράκης, Ἀρχιμανδρίτης. «Κλίνει κορυφὴν ὁ κλίνας οὐρανοὺς» Συνεργεῖο τηλεοράσεως Ζητοῦνται μάρτυρες! Γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ τὸ δικαστήριο τὴν ἀλήθεια μιᾶς ὑποθέσεως, ζητεῖ μάρτυρες, καὶ μάλιστα μάρτυρες αὐτόπτες καὶ αὐτήκοους. Στὰ δικαστήριο τῆς Ἱστορίας ἡ σοβαρότερη ὑπόθεση εἶναι ἡ ὑπόθεση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸ δικαστήριο αὐτὸ ἐπεκτείνεται στὶς ψυχὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Τί εἶναι ὃ […]