Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος.

…Ρωτᾶς, γιατί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ζωγραφίζεται μὲ φτερά;

Γεννήθηκες, λὲς στὸ Βανάτι, καὶ ἡ σλάβα σου εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. (Σημ: Στὴ Σερβια ἡ κάθε οἰκογένεια ἔχει τὸν προστάτη Ἅγιό της τὸν ὁποῖο καὶ τιμᾶ ἰδιαίτερα). Θεωρεῖς ὡς ζωὴ τῆς ζωῆς σου τὴν πίστη στὸν Χριστό. Ὅταν κοιμήθηκε ὁ πατέρας σου, ἐσὺ ἐπιχείρησες νὰ γιορτάζεις ἀκόμα πιὸ ἑορταστικὰ τὴ σλάβα τοῦ οἴκου σου ἂπ  ὅ,τι γινόταν νωρίτερα στὸ σπίτι σας. Ὅμως, ἡ ὑπηρεσία σ  ἔφερε στὴν περιοχή μας. Καὶ ἐπειδὴ ἔπρεπε νὰ ἀφήσεις τὴν εἰκόνα τῆς σλάβας σου σπίτι, στὴ γριὰ μητέρα καὶ τὶς ἀδελφές, ἐσὺ παρήγγειλες καινούργια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στοὺς μάστορές μας στὸ Ντέμπαρ. Ἀλλὰ πρὸς μεγάλη σου ἔκπληξη αὐτοὶ οἱ ἁγιογράφοι ζωγράφισαν τὸν Ἅγιο Ἰωάννη μὲ φτερά. Ὅταν ἔκανες παρατήρηση στοὺς ἁγιογράφους, ἐκεῖνοι σου ἐξήγησαν, ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἔτσι ἔχει ἁγιογραφηθεῖ στὶς εἰκόνες παντοῦ στὶς ἐκκλησίες τοῦ τόπου ἐδῶ. Ἐσὺ τότε ἐπισκέφθηκες τοὺς τοπικοὺς ναούς, εἶδες, πείστηκες, καὶ παραξενεύθηκες. Καὶ ρωτᾶς, γιατί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ζωργαφίζεται μὲ φτερά;

Μόνο οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ζωγραφίζονται μὲ φτερά. Ζωγραφίζονται ἔτσι ἐπειδὴ εἶναι ἀσώματα πνεύματα, εὔκολα κινούμενοι στὶς διακονίες, στὶς ὁποῖες τοὺς στέλνει ὁ Δημιουργός. Ἄκουσε τώρα τὴ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή: «Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου» ( Μάλ. γ΄: 1). Ποιὸς τὸ ἔγραψε; Ὁ Προφήτης τοῦ Θεοῦ, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, λοιπόν, ὀνομάστηκε ἄγγελος καὶ ἀπὸ τοὺς προφῆτες τοῦ Μεσσία καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μεσσία. Καὶ ὄντως ἡ διακονία τοῦ Ἰωάννη ἦταν παρόμοια μὲ τὴ διακονία τῶν οὐράνιων ἀγγέλων. Ὅταν ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου γεννήθηκε στὴ Βηθλεέμ, οἱ ἄγγελοι γνωστοποίησαν τὴ Γέννησή Του στοὺς ποιμένες, καὶ τοὺς προσκάλεσαν, νὰ χαίρονται καὶ νὰ δοξάζουν τὸν Θεό. Πέρασαν ἀπὸ τότε τριάντα χρόνια. Καὶ ὁ Σωτήρας ἐμφανίσθηκε στὸν Ἰορδάνη γιὰ νὰ ξεκινήσει τὸ σωτήριο ἔργο Του. Τότε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Τὸν γνωστοποίησε καὶ Τὸν ἔδειξε στὸν λαὸ καλώντας τοὺς ἀνθρώπους στὴ μετάνοια καὶ τὸν καθαρισμό, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦν νὰ δεχθοῦν Ἐκεῖνον, τὸν Μεσσία καὶ Σωτήρα.

Γὶ  αὐτὸ οἱ χριστιανοὶ καλλιτέχνες ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους καιροὺς συχνὰ ζωγράφιζαν τὸν Πρόδρομο τοῦ Χριστοῦ ὡς ἄγγελο, μὲ φτερά. Διότι ὀνομάστηκε ἄγγελος στὴν Ἁγία Γραφή, καὶ εἶχε ἀγγελικὴ διακονία στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας. Άς σκεπάσει κι ἐσένα μὲ τὰ φτερὰ ἀπὸ κάθε κακὸ ὁ φτερωτὸς Ἅγιος Ἰωάννης σου.

Ἀμήν.