Αναρτήσεις από 4 Ιανουαρίου, 2023

77 of 7 items

Διδαχὲς τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας. Παιδιά μου, ὅλοι ξέρομε, πὼς θά σωθοῦμε, ἀλλά χάνομε τήν σωτηρία μας ἀπό τήν πνευματική μας ἀμέλεια. Πρέπει λοιπόν, ἀρχικά, νά τηροῦμε μέ ἀκρίβεια τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, «ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου» «καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22, 37-39). Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή […]