Στὴν Τράπεζα Θεμάτων τοῦ μαθήματος τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται τὸ υπ’ αριθμόν 14420 / 2021-11-09 θέμα (περὶ προτύπων) μὲ τίτλο «Συνέντευξη μὲ ἕναν ράπερ» στὴν ὁποία ἐκθειάζεται ἡ σκευή τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου (κάμποσα ἀκριβά καὶ φανταχτερὰ ἀξεσουάρ καὶ μπόλικο χρῆμα).

Στὸ βιβλίο «Ἔκφραση- Ἔκθεση γιὰ τὸ Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι» μετά ἀπό απόσπασμα -σὲ νεοελληνική ἀπόδοση- τῆς ὁμιλίας τοῦ Μ. Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους, ἀκολουθοῦν οἱ ἑξῆς ἐρωτήσεις πρὸς τούς μαθητές (σελίδα 77).

1. Γιατί θεωρεί ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν ἑαυτό του ἄξιο δάσκαλο τῶν νέων; (!) Θεωρεῖτε τοὺς λόγους ποὺ ἐπικαλεῖται οὐσιαστικοὺς γιὰ νὰ ἐμπιστευτεῖ ὁ νέος τοὺς μεγαλύτερους καὶ νὰ δεχθεῖ τὶς συμβουλές τους;

2. Ὁ Μέγας Βασίλειος παραπέμπει στὸν Ἡσίοδο καὶ τὸν Ὅμηρο γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν δύναμη τῆς ἀρετῆς. Ποιὸν τρόπο πειθοῦς ἐπιλέγει; Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὴν φύση τῶν νέων, θεωρεῖτε τὸν τρόπο αὐτὸν ἀποτελεσματικό;

Τό κείμενο τοῦ ἱεροῦ πατρός εἶναι πυκνό καὶ, δυστυχῶς, ἀνοίκειο γιὰ τοὺς καιρούς μας. Ἀλλά γιὰ αὐτὸ δὲν εὐθύνεται τὸ κείμενο ἀλλὰ ἡ ἀθλιότητα τῶν καιρῶν. Οἱ ἐρωτήσεις, προσεκτικά διατυπωμένες, προτρέπουν τὸν μαθητὴ ὄχι νὰ ἐμβαθύνει σὲ αὐτὸ ἀλλὰ ἀντιθέτως, νὰ ἀπαξιώσει ὡς ἀποτυχημένη ἐπικοινωνιακά  τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ μεγάλου ἱεράρχου. Μὲ ἄλλα λόγια τὸν ἀμφισβητεῖ τεχνηέντως ἀντί νὰ οἰκοδομήσει μία γέφυρα μὲ τὰ πατερικά κείμενα.

«Δοῦλα καιρῷ τά πάντα». Ἄρα παρωχημένοι οἱ πατέρες καί ἐπιπλέον ἀνάξιοι τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν νέων. Μήπως ἔχουν καί μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους τελικά; Ζήτω οἱ ράπερ-ντράπερ!

Ἀξίζει πάντως νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ λέξη ἀρετή -κομβική καί γιά τήν ἀρχαία ἑλληνική ἠθική- ἀναφέρεται περίπου δώδεκα φορές σέ αὐτό τό μικρό ἀπόσπασμα τοῦ Μ. Βασιλείου. Γιά ψάξτε την στήν συνέντευξη μέ τόν ράπερ! Οὔτε μία φορά δὲν εἶναι γραμμένη. Ἀντ΄αὐτῆς οἱ στυλιστικές ἐπιλογές, ἡ τσάντα Louis Vuitton ἀλλά καὶ τὸ κόσμημα Gucci. Καὶ εἰς ἄλλα μὲ ὑγεία!

* λέξη Παιδεία καταξιώνεται πό τ περιεχόμενό της κα τος στόχους της.