Αναρτήσεις από 14 Νοεμβρίου, 2022

4 Items

Αγρυπνία για τον Άγιο Ιάκωβο στον Άγιο Αχίλλιο.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, στις 9.15 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία για τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ιακώβου του εν Ευβοία, στον Ι.Ν.Αγίου Αχιλλίου. Η Αγρυπνία περιλαμβάνει το Μικρό Απόδειπνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν […]

Περὶ νηστείας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Θεοδωρόπουλος Ἐπιφάνιος, Πρεσβύτερος(+). Ἀναγκαῖος ὁ θεσμὸς τῆς νηστείας. Αὐτοὶ ποὺ ἐνσυνείδητα παραθεωροῦν τὸ θέμα τῆς νηστείας, χωρὶς νὰ ἔχουν λόγους ὑγείας, πολὺ φοβᾶμαι ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται πραγματικὰ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Νομοθέτες! Διηγεῖτο κάποτε ὁ γέροντας: Ἦρθε κάποιο πνευματικοπαίδι μου καὶ μοῦ ἔλεγε: -Ξέρετε, πάτερ, ἐγὼ δὲν τὴν παραδέχομαι τὴν νηστεία. Τί πάει […]

Περὶ φιλογενείας.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Οἰκονόμου Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων.  «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Τὴν αὐτήν, ἀδελφοί, τοῦ Σωτῆρος ἐντολὴν ἐπαναλαμβάνει πρὸς ἡμᾶς μετὰ πάσης εὐλαβείας καὶ ἡ Πατρίς. Καὶ ἡ Πατρὶς ἀπαιτεῖ παρ\’ ἡμῶν τῆς φιλογενείας τὸν φόρον, ὅστις εἶναι τὸ μόνον γνώρισμα καὶ τοῦ ἀγαθοῦ Χριστιανοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ πολίτου. Ἡ Πατρὶς εἶναι ἡ πολυσέβαστος μήτηρ […]

Διδαχές τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

by Ι.Ν.Αγ.Αχιλλίου Λάρισας

Πρόλογος. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὁ θαυματουργός, ἀποτελεῖ ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, στὶς πενιχρὲς μέρες τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Στὸ πρόσωπό του ἀνακαλύπτει κανεὶς ἕνα μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου συνδυάζεται μὲ τὴ χάρη τῆς θαυματουργίας καὶ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία. Γεννήθηκε στὴ Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης τὸ 1846. Παρακολουθώντας τὴν […]